PROTOCOL UT PRAOTUIS

Blijf bij klachten thuis en laat u testen.
Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Vanaf 1/12/2020 : Mondkapje dragen verplicht
bij binnenkomst en iedere verplaatsing.


Speciale regels bezoek Ut Praotuis.

A   Bij binnenkomst desinfecteert iedereen zijn handen met het aanwezige desinfectiemiddel bij de ingang en volgt de instructies
van de beheerder op.

B  Bij binnekomst wordt uw aanwezigheid genoteerd

C   Omdat Ut Praotuis maar 1 ingang/uitgang heeft dient er tussen elke groep minimaal 15 minuten pauze te zijn. Dit zodat men elkaar in de gang niet tegen kan komen.

D  De deelnemers worden verzocht zoveel mogelijk eerst thuis naar het toilet te gaan. Als men toch moet dan is alleen de invalidentoilet te gebruiken.

E  In de invalidetoilet staat ook een desinfectiezuil.
Gebruik deze voor en na de toiletgang.

F   Na het bezoek graag melden bij de beheerder zodat die hem schoon kan maken voor de volgende bezoeker.

G   Consumpties worden gehaald bij de bar en gelijk afgerekend.
Dit kan met geld of bon.

H    Zijn er hulpmaterialen nodig zorg dat deze schoon zijn en gebruik handschoenen om ze uit te delen aan de deelnemers. Deze handschoenen zijn bij de bar gratis verkrijgbaar.

I    De leiding ziet erop toe dat bovenstaande regels in acht worden genomen door de deelnemers.

J   Deelnemen aan een activiteit is geheel voor eigen risico.


k Uw jas moet over uw stoel gehangen worden en NIET op de kapstok.

HOME