Home

Welkom bij de fotoclub A.F.V.P. Etten-Leur.

Als fotograferen je hobby is en je in de omgeving van Etten-Leur en Prinsenbeek woont, dan is A.F.V.P. Etten-Leur jouw fotoclub.

De Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek Etten-Leur is in 1969 opgericht en  heeft ca. 30 leden, welke graag fotograferen en de kennis over fotografie met elkaar en anderen willen delen.

Onze werkavonden houden we, vanaf 26 augustus 2015, eens in de 2 weken op woensdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur, in ut Praotuis, Achter de Molen 17 in Etten-Leur.

Verder hebben we verschillende werkgroepen, waarbij je je kan aansluiten. De zes werkgroepen zijn:  architectuur -, macro -, natuur – , portret- ;  straatfotografie en een AV-werkgroep. Verder worden er, buiten de tochten door de werkgroepen onderling regelen, nog gemiddeld zes fototochten per jaar door het bestuur georganiseerd, waar ieder lid aan kan deelnemen. 

Woensdag 3 april 2019.

GASTSPREKER: RENÉ VONK. Hij laat zijn digitaal werk zien, dat nog niet op de club vertoond is en verder geeft hij toelichtingen en tips, hoe men tot een betere foto kan komen.

Inleveren van een foto (op papier) voor de FVDM van 17 april 2019. Het verplichte onderwerp is: “SCHOTS EN SCHEEF”. Ideeën en voorbeelden zie google.com.

Zondag 7 april 2019.

FOTOTOCHT. Naar CHV in Veghel.

Woensdag 17 april 2019.

FOTO VAN DE MAAND. Inleveren een afdruk op papier. (zonder onderwerp) Maximaal 21*30 cm.  Het verplichte onderwerp is: “SCHOTS EN SCHEEF”. Ideeën en voorbeelden zie google.com. Zie hiervoor de link: “SCHOTS EN SCHEEF”.

Woensdag 1 mei 2019.

Bespreken technisch onderwerp en planning voor de komende fototochten.

Woensdag 15 mei 2019.

WERKGROEPEN PRESENTEREN. De werkgroepen presenteren hun recente resultaten. Resultaten aanleveren via de trekkers van de groepen. Ook de laatste resultaten van de fototochten en de werkavond komen ter sprake.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Voor de eerste FOTO VAN DE MAAND van 6 februari 2019, waarvoor overeenkomstig de voorwaarden een afbeelding mocht ingezonden worden, hebben 21 leden digitaal werk ingezonden. Op een gedeelde 1STE PLAATS met 26 punten kwam uit fotonr. 9 van Monique Camus (Drakenkop, gefotografeerd in de Zoo in Antwerpen) en fotonr. 10 van John Verschuren. (Libelle). Patrick Broos behaalde met zijn fotonr. 21, 25 punten. (Macro opname van de kop van een insect.)  

De volledige uitslag van deze FOTO VAN DE MAAND, met de ingezonden werken, kan je vinden op de onderstaande link:
UITSLAG FOTO VAN DE MAAND VAN 6 FEBRUARI 2019. 

Fotoclub Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek en Etten-Leur