Home

Welkom bij de fotoclub A.F.V.P. Etten-Leur.

Als fotograferen je hobby is en je in de omgeving van Etten-Leur en Prinsenbeek woont, dan is A.F.V.P. Etten-Leur jouw fotoclub.
De Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek Etten-Leur is in 1969 opgericht en  heeft ca. 30 leden, welke graag fotograferen en de kennis over fotografie met elkaar en anderen willen delen.
Onze werkavonden houden we, vanaf 26 augustus 2015, eens in de 2 weken op woensdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur, in ut Praotuis, Achter de Molen 17 in Etten-Leur.
Verder hebben we verschillende werkgroepen, waarbij je je kan aansluiten. De zes werkgroepen zijn:  architectuur -, macro -, natuur – , portret- ;  straatfotografie en een AV-werkgroep. Verder worden er, buiten de tochten door de werkgroepen onderling regelen, nog gemiddeld zes fototochten per jaar door het bestuur georganiseerd, waar ieder lid aan kan deelnemen.
Woensdag 17 oktober 2018.
WERKGROEPEN PRESENTEREN. De zes werkgroepen presenteren hun recente resultaten. Resultaten aanleveren via de trekkers van de groepen. Ook de laatste resultaten van de fototochten en de werkavond komen ter sprake.
Woensdag 31 oktober 2018.
WERKAVOND. Foto’s voor de tentoonstelling inkaderen en gereed maken voor de jaarlijkse tentoonstelling in het Trouwkerkje aan het van Bergenplein in Etten-Leur. Passe Partout snijders zijn aanwezig. Wel zelf voor zwart karton zorgen of dit (tijdig regelen) met een van de andere leden. Presentatie AV-producties.
Donderdag 1 en vrijdag 2 november 2018.
Opbouwen tentoonstelling in het Trouwkerkje aan het van Bergenplein in Etten-Leur.
Vrijdag 2 november 2018.
Officiële opening om 19.30 uur door de Burgemeester mevr. M.W.M. de Vries.
Zaterdag 3 en zondag 4 november 2018.
Tentoonstelling. Openingstijden zie affiche.

Zaterdag 10 november 2018.
FOTOTOCHT WAALWIJK  en bezoek aan de BENEVISIE 2018. Nadere gegevens volgen.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Voor de FOTO VAN DE MAAND van 5 september 2018, met als verplicht onderwerk “GLAS RODE WIJN”, werden er door 17 leden, 31 afbeeldingen ingezonden. Het is de bedoeling om van dit ingezonden werk een collage te maken van ca. 2*1 meter voor de jaarlijkse tentoonstelling in het Trouwkerkje aan het van Bergenplein in Etten-Leur, welke we houden van 2 t/m 4 november 2018.
Cor Feijen heeft bij deze FOTO VAN DE MAAND een grote slag geslagen, door zowel de EERSTE als de TWEEDE PLAATS voor zich op te eisen. Dit mag gezien worden als een puike prestatie. Zijn afbeeldingen 14 en 30 werden door de leden met glans tot beste foto van deze onderlinge clubwedstrijd gezien. Foto nr. 1 van Joop Rijndorp was goed voor een DERDE PLAATS.

© Cor Feijen.

De volledige uitslag, met de ingezonden foto’s, vind je onder de volgende site:
De volledige uitslag van deze FOTO VAN DE MAAND, met de ingezonden werken, kan je vinden op de onderstaande link:
UITSLAG FOTO VAN DE MAAND VAN 5 SEPTEMBER 2018. 

 

 
 

 

 

a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *