Home

Welkom bij de fotoclub A.F.V.P. Etten-Leur.

Als fotograferen je hobby is en je in de omgeving van Etten-Leur en Prinsenbeek woont, dan is A.F.V.P. Etten-Leur jouw fotoclub.

De Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek Etten-Leur is in 1969 opgericht en  heeft ca. 30 leden, welke graag fotograferen en de kennis over fotografie met elkaar en anderen willen delen.

Onze werkavonden houden we, vanaf 26 augustus 2015, eens in de 2 weken op woensdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur, in “ut Praotuis”, Achter de Molen 17 in Etten-Leur.

Verder hebben we verschillende werkgroepen, waarbij je je kan aansluiten. De zes werkgroepen zijn:  architectuur -, macro -, natuur – , portret- ;  straatfotografie en een AV-werkgroep. Verder worden er, buiten de tochten door de werkgroepen onderling regelen, nog gemiddeld zes fototochten per jaar door het bestuur georganiseerd, waar ieder lid aan kan deelnemen. 

Woensdag 19 februari 2020.

WERKAVOND. Doe-avond. Stillevens, table-top e.d. met flits en natuurlijk licht. Camera, flits en onderwerpen om te fotograferen, graag meebrengen. We stellen ook de studio op. Model graag aanmelden via Ton.

Woensdag 4 maart 2020.

Presentatie eigen werk door de FOTOGRAAF VAN HET JAAR 2019, Cor Feijen.

Woensdag 18 maart 2020.

BESPREKING van de jaarlijkse collectie, die we ontvangen van de Britse fotoclub uit Sidmouth. (Via ons oud-clublid Tony Velterop). 

Woensdag 1 april 2020.

BEZOEK van het fotoclub het Statiefje uit Roosendaal. Zij presenteren eigen werk. Verder graag inleveren van een afdruk op papier voor de FVDM van 15 april 2020. (Het onderwerp is vrij te bepalen en kan dus van alles zijn). Maximaal 21*30 cm.  Opgeplakt of ingekaderd op karton met een formaat van 30*40 cm. Er zal een extern jurylid gevraagd worden om de ingeleverde werken te beoordelen en te bespreken op 15 april 2020. Beelden graag ook digitaal aanleveren bij Ton, dit voor de website en (eventueel) bespreking op scherm.

Zondag 5 april 2020.

FOTO VAN DE MAAND. Het onderwerp is VRIJ te bepalen, en kan dus van alles zijn. Dit is een van de drie dat het werk als afdruk aangeleverd dient te worden. De ingeleverde werken van of voor 1 april 2020, zullen besproken worden door iemand, die geen lid is van de A.F.V.P. ETTEN-LEUR. Maximaal 21*30 cm.  Opgeplakt of ingekaderd op karton met een formaat van 30*40 cm.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Voor de eerste FOTO VAN DE MAAND van 5 februari 2020, waarvoor overeenkomstig de voorwaarden een afbeeldingen mocht ingezonden worden, hebben 28 leden een digitaal werk ingezonden. Op De 1STE PLAATS met 20 punten kwam uit fotonr. 19 van Ad Geers. Deze plaat werd gemaakt bij het festival GLOW in Eindhoven. Op een gedeelte TWEEDE PLAATS met 16 punten, vonden we terug fotonr. 1 van Heleen Neelen ( tomaat op een vork) en fotonr. 12 van John Verschuren (waterjuffer). Op de DERDE PLAATS met 14 punten fotonr. 10 van Ad van den Wijngaart, die hij gemaakt had op het jaarlijkse Dickens-festival in Deventer.

De volledige uitslag van deze FOTO VAN DE MAAND, met de ingezonden werken, kan je vinden op de onderstaande link:

FVDM VAN 5 FEBRUARI 2020.

Fotoclub Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek en Etten-Leur