Home

Welkom bij de fotoclub A.F.V.P. Etten-Leur.

Als fotograferen je hobby is en je in de omgeving van Etten-Leur en Prinsenbeek woont, dan is A.F.V.P. Etten-Leur jouw fotoclub.
De Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek Etten-Leur is in 1969 opgericht en  heeft ca. 30 leden, welke graag fotograferen en de kennis over fotografie met elkaar en anderen willen delen.
Onze werkavonden houden we, vanaf 26 augustus 2015, eens in de 2 weken op woensdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur, in ut Praotuis, Achter de Molen 17 in Etten-Leur.
Verder hebben we verschillende werkgroepen, waarbij je je kan aansluiten. De zes werkgroepen zijn:  architectuur -, macro -, natuur – , portret- ;  straatfotografie en een AV-werkgroep. Verder worden er, buiten de tochten door de werkgroepen onderling regelen, nog gemiddeld zes fototochten per jaar door het bestuur georganiseerd, waar ieder lid aan kan deelnemen.

HET PRAOTUIS IS GESLOTEN IN DE WEKEN 28 T/M 33.    (9 juli t/m 19 augustus)

Woensdag 22 augustus 2018.
Eerste clubavond na de vakantie. Leden brengen foto’s of digitale beelden mee van hun vakantie. Inleveren fotowerk voor de BENEVISIE 2018, welke gehouden wordt in west Brabant. Verder digitaal inleveren beelden voor de FOTO VAN DE MAAND van 5 september 2018. Maximaal twee beelden.       Verplicht onderwerp: “GLAS RODE WIJN”.
Op verzoek van de tentoonstellingscommissie is dit een VERPLICHT ONDERWERP geworden. Het verzoek is, dat door de leden een glas rode wijn gefotografeerd wordt in verschillende omstandigheden. Dit is zeker een uitdaging voor de diverse werkgroepen om dit te doen in hun werkgroep. De ontvangen beelden, zullen verzameld worden en gemonteerd worden op een groot bord van ca. 1×2 m.
Zondag 2 september 2018.
FOTOCHT. Nadere gegevens volgen.
Woensdag  5 september 2018.
FOTO VAN DE MAAND. Ingeleverd werk van 22 augustus 2018 Verplicht onderwerp: een glas rode wijn. Zie Hierboven, dit op verzoek van de tentoonstellingscommissie.
Woensdag 19 september 2018.
WERKAVOND. Doe-avond. Stillevens, table-top e.d. met flits en natuurlijk licht. Camera, flits en onderwerpen om te fotograferen, graag meebrengen. We stellen ook de studio op. Model graag aanmelden via Ton.
Woensdag 3 oktober 2018.
SPREKER of bezoek van een fotoclub. (Wordt nader ingevuld.)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Voor de FOTO VAN DE MAAND van 13 juni 2018, met als verplicht onderwerk “VERHANKELIJKHEID”, werden er door 12 leden, 24 afbeeldingen ingezonden. Blijkbaar was het onderwerp te moeilijk voor de leden, of …. men kon geen goed onderwerp vinden. Dit wordt door het bestuur zeer betreurd.
Ad Geers heeft bij deze FOTO VAN DE MAAND een grote slag geslagen, door zowel de EERSTE als de TWEEDE PLAATS voor zich op te eisen. Dit mag gezien worden als een puike prestatie. Zijn afbeelding 11 (rottend fruit), werd door de leden met glans tot beste foto van deze onderlinge clubwedstrijd gezien, terwijl ook fotonr. 18,van een verrottend schip stak duidelijk boven alles uit. Foto nr. 2 van een dood vogeltje van Harry Rappange en foto nr. 9 gemaakt in het Landschaftpark Duisburg Nord van John Verschuren waren goed voor een DERDE PLAATS.

© Ad Geers.

De volledige uitslag, met de ingezonden foto’s, vind je onder de volgende site:
De volledige uitslag van deze FOTO VAN DE MAAND, met de ingezonden werken, kan je vinden op de onderstaande link:
UITSLAG FOTO VAN DE MAAND VAN 13 JUNI 2018. 

 

 

 

a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *