Home

Welkom bij de fotoclub A.F.V.P. Etten-Leur.

Als fotograferen je hobby is en je in de omgeving van Etten-Leur en Prinsenbeek woont, dan is A.F.V.P. Etten-Leur jouw fotoclub.

De Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek Etten-Leur is in 1969 opgericht en  heeft ca. 30 leden, welke graag fotograferen en de kennis over fotografie met elkaar en anderen willen delen.

Onze werkavonden houden we, vanaf 26 augustus 2015, eens in de 2 weken op woensdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur, in “ut Praotuis”, Achter de Molen 17 in Etten-Leur.

Verder hebben we verschillende werkgroepen, waarbij je je kan aansluiten. De zes werkgroepen zijn:  architectuur -, macro -, natuur – , portret- ;  straatfotografie en een AV-werkgroep. Verder worden er, buiten de tochten door de werkgroepen onderling regelen, nog gemiddeld zes fototochten per jaar door het bestuur georganiseerd, waar ieder lid aan kan deelnemen. 

Het bestuur en de leden van de fotoclub A.F.V.P. ETTEN-LEUR, danken iedereen, die onze tentoonstelling bezocht hebben en die ons gefeliciteerd hebben met het VIJFTIG JARIG bestaan van de vereniging op 4 november 2019.

Woensdag 27 november 2019.

WERKAVOND. Doe-avond. Stillevens, table-top e.d. met flits en natuurlijk licht. Camera, flits en onderwerpen om te fotograferen, graag meebrengen. We stellen ook de studio op. Model graag aanmelden via Ton.

Woensdag 11 december 2019.

WERKGROEPEN PRESENTEREN. De werkgroepen presenteren hun recente resultaten. Resultaten aanleveren via de trekkers van de groepen. Ook de laatste resultaten van de fototochten en de werkavond komen ter sprake. Verder op papier, inleveren beelden voor de FOTO VAN DE MAAND van 18 december 2019. Maximaal een beeld. Het onderwerp “ENERGIE”. Wedstrijdvoorwaarden zie bijlage.

Woensdag 18 december 2019.

FOTO VAN DE MAAND. Ingeleverd analoog werk(op papier) met het verplichte onderwerp “ENERGIE” van 11 december 2019.

Woensdag 8 januari 2020.

Nieuwjaarsbijeenkomst in ut Praotuis. Aanvang 20 uur. Onder genot van een hapje en drankje, zal het nieuwe jaar ingeluid worden. Uiteraard is ook de aanhang, zoals gebruikelijk, welkom. Verder zal de uitreiking van de prijs voor de FOTOGRAAF VAN HET JAAR 2019 plaats vinden. Tevens wordt ook bekend gemaakt wie op onze tentoonstelling, volgens het publiek, de beste FOTO, beste SERIE en beste AV-PRODUCTIE heeft geleverd. Hiervoor is ook een aandenken aanwezig, die door de voorzitter van de tentoonstellingscommissie, Louis Boumeester, uitgereikt zal worden.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Voor de FOTO VAN DE MAAND van 4 september 2019, werden analoog, 17 afbeeldingen ingezonden. Foto nr. 14 van Harry Rappange van de verlichte molens in Kinderdijk, bleek19 punten behaald te hebben en kwam hiermee op de EERSTE PLAATS terecht. Op de TWEEDE PLAATS kwam foto nr. 9 van Ad Geers met 16 punten van spiegelende wolken op een flatgebouw. Op de DERDE PLAATS kwam foto nr. 6 van John Verschuren van een waterjuffer met 12 punten.

© Harry Rappange
De volledige uitslag van deze FOTO VAN DE MAAND, met de ingezonden werken, kan je vinden op de onderstaande link:

FOTO VAN DE MAAND VAN 4 SEPTEMBER 2019.

Fotoclub Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek en Etten-Leur