Home

Welkom bij de fotoclub A.F.V.P. Etten-Leur.

Als fotograferen je hobby is en je in de omgeving van Etten-Leur en Prinsenbeek woont, dan is A.F.V.P. Etten-Leur jouw fotoclub.

De Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek Etten-Leur is in 1969 opgericht en  heeft ca. 30 leden, welke graag fotograferen en de kennis over fotografie met elkaar en anderen willen delen.

Onze werkavonden houden we, vanaf 26 augustus 2015, eens in de 2 weken op woensdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur, in “ut Praotuis”, Achter de Molen 17 in Etten-Leur.

Verder hebben we verschillende werkgroepen, waarbij je je kan aansluiten. De zes werkgroepen zijn:  architectuur -, macro -, natuur – , portret- ;  straatfotografie en een AV-werkgroep. Verder worden er, buiten de tochten door de werkgroepen onderling regelen, nog gemiddeld zes fototochten per jaar door het bestuur georganiseerd, waar ieder lid aan kan deelnemen. 

Woensdag 4 september 2019.

FOTO VAN DE MAAND. Inleveren van analoog werk, dus op papier, is vrij.

Zondag 15 september 2019.

FOTOTOCHT. Naar het loopgraven pad in het Mastenbos aan de Kalmthoutsesteenweg (N122) in Kapellen. Je kan parkeren op het parkeerterrein aan de Kalmthoutsesteenweg (N122), Kapellen. De coördinaten zijn: 51 20 10 en 4 26 20. Dit parkeerterrein, vind je op ca. 1,7 km komende vanaf de N11, aan de rechterzijde. De website van het Mastenbos met loopgraven vind je op de volgende site: LOOPGRAVENPAD. We vertrekken op 9 uur vanaf parkeerterrein bij ut Praotuis. Wie kunnen er rijden en wie gaan er mee. Opgeven bij onze secretaresse Monique Camus.

Woensdag 18 september 2019.

WERKAVOND. Doe-avond. Stillevens, table-top e.d. met flits en natuurlijk licht. Camera, flits en onderwerpen om te fotograferen, graag meebrengen. We stellen ook de studio op. Model graag aanmelden via Ton of Monique.

Woensdag 2 oktober 2019.

WERKAVOND. Foto’s voor de tentoonstelling inkaderen en gereed maken voor de jaarlijkse tentoonstelling in het Trouwkerkje aan het van Bergenplein in Etten-Leur. Passe Partout snijders zijn aanwezig. Wel zelf voor zwart karton zorgen of dit (tijdig regelen) met een van de andere leden. Presentatie AV-producties.

Woensdag 16 oktober 2019.

WERKGROEPEN PRESENTEREN. De werkgroepen presenteren hun recente resultaten. Resultaten aanleveren via de trekkers van de groepen. Ook de laatste resultaten van de fototochten en de werkavond komen ter sprake.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Voor de FOTO VAN DE MAAND van 26 juni 2019, werden digitaal 19 afbeeldingen ingezonden. TWEE van de ingeleverde beelden staken met schouders, boven de rest uit. Hierbij bleek foto nr. 2 van Jaap Lagendijk 27 punten behaald te hebben, waardoor hij op een EERSTE PLAATS terecht kwam. Deze opname heeft hij gemaakt in Antwerpen. Op de TWEEDE PLAATS kwam foto nr. 16 van Cor Feijen met 25 punten van twee kleine kikkers, die hij gemaakt heeft, in Berkenhof Tropical Zoo in Kwadendamme. Op een gedeelde DERDE PLAATS kwamen de foto nr. 10 van Monique Camus, met 11 punten, die deze slang ook gefotografeerd heeft in Berkenhof Tropical Zoo en foto nr. 17 van John Verschuren van een bidsprinkhaan op een tak in de Pannenhoef.

© Jaap Lagendijk
De volledige uitslag van deze FOTO VAN DE MAAND, met de ingezonden werken, kan je vinden op de onderstaande link:

FOTO VAN DE MAAND VAN 26 JUNI 2019.

Fotoclub Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek en Etten-Leur