Home

Welkom bij de fotoclub A.F.V.P. Etten-Leur.

Als fotograferen je hobby is en je in de omgeving van Etten-Leur en Prinsenbeek woont, dan is A.F.V.P. Etten-Leur jouw fotoclub.

De Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek Etten-Leur is in 1969 opgericht en  heeft ca. 30 leden, welke graag fotograferen en de kennis over fotografie met elkaar en anderen willen delen.

Onze werkavonden houden we, vanaf 26 augustus 2015, eens in de 2 weken op woensdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur, in “ut Praotuis”, Achter de Molen 17 in Etten-Leur.

Verder hebben we verschillende werkgroepen, waarbij je je kan aansluiten. De zes werkgroepen zijn:  architectuur -, macro -, natuur – , portret- ;  straatfotografie en een AV-werkgroep. Verder worden er, buiten de tochten door de werkgroepen onderling regelen, nog gemiddeld zes fototochten per jaar door het bestuur georganiseerd, waar ieder lid aan kan deelnemen. 

Zondag 15 september 2019.

FOTOTOCHT. Naar het loopgraven pad in het Mastenbos aan de Kalmthoutsesteenweg (N122) in Kapellen. Je kan parkeren op het parkeerterrein aan de Kalmthoutsesteenweg (N122), Kapellen. De coördinaten zijn: 51 20 10 en 4 26 20. Dit parkeerterrein, vind je op ca. 1,7 km komende vanaf de N11, aan de rechterzijde. De website van het Mastenbos met loopgraven vind je op de volgende site: LOOPGRAVENPAD. We vertrekken op 9 uur vanaf parkeerterrein bij ut Praotuis. Wie kunnen er rijden en wie gaan er mee. Opgeven bij onze secretaresse Monique Camus.

Woensdag 18 september 2019.

WERKAVOND. Doe-avond. Stillevens, table-top e.d. met flits en natuurlijk licht. Camera, flits en onderwerpen om te fotograferen, graag meebrengen. We stellen ook de studio op. Model graag aanmelden via Ton of Monique.

Woensdag 2 oktober 2019.

WERKAVOND. Foto’s voor de tentoonstelling inkaderen en gereed maken voor de jaarlijkse tentoonstelling in het Trouwkerkje aan het van Bergenplein in Etten-Leur. Passe Partout snijders zijn aanwezig. Wel zelf voor zwart karton zorgen of dit (tijdig regelen) met een van de andere leden. Presentatie AV-producties.

Woensdag 16 oktober 2019.

WERKGROEPEN PRESENTEREN. De werkgroepen presenteren hun recente resultaten. Resultaten aanleveren via de trekkers van de groepen. Ook de laatste resultaten van de fototochten en de werkavond komen ter sprake.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Voor de FOTO VAN DE MAAND van 4 september 2019, werden analoog, 17 afbeeldingen ingezonden. Foto nr. 14 van Harry Rappange van de verlichte molens in Kinderdijk, bleek19 punten behaald te hebben en kwam hiermee op de EERSTE PLAATS terecht. Op de TWEEDE PLAATS kwam foto nr. 9 van Ad Geers met 16 punten van spiegelende wolken op een flatgebouw. Op de DERDE PLAATS kwam foto nr. 6 van John Verschuren van een waterjuffer met 12 punten.

© Harry Rappange
De volledige uitslag van deze FOTO VAN DE MAAND, met de ingezonden werken, kan je vinden op de onderstaande link:

FOTO VAN DE MAAND VAN 4 SEPTEMBER 2019.

Fotoclub Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek en Etten-Leur