Home

Welkom bij de fotoclub A.F.V.P. Etten-Leur.

Als fotograferen je hobby is en je in de omgeving van Etten-Leur en Prinsenbeek woont, dan is A.F.V.P. Etten-Leur jouw fotoclub.

De Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek Etten-Leur is in 1969 opgericht en  heeft ca. 30 leden, welke graag fotograferen en de kennis over fotografie met elkaar en anderen willen delen.

Onze werkavonden houden we, vanaf 26 augustus 2015, eens in de 2 weken op woensdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur, in “ut Praotuis”, Achter de Molen 17 in Etten-Leur.

Verder hebben we verschillende werkgroepen, waarbij je je kan aansluiten. De zes werkgroepen zijn:  architectuur -, macro -, natuur – , portret- ;  straatfotografie en een AV-werkgroep. Verder worden er, buiten de tochten door de werkgroepen onderling regelen, nog gemiddeld zes fototochten per jaar door het bestuur georganiseerd, waar ieder lid aan kan deelnemen. 

Woensdag 22 januari 2020.

LEDENVERGADERING. Nadere gegevens volgen.

De opzet van de BONDSFOTOWEDSTRIJD is gewijzigd!! Eerst moeten de digitale bestanden ingezonden worden. Het inzenden van de doos met de foto’s moet gebeuren NA!!! ontvangst van de bevestigingsmail met verzendinformatie.!!!!!!!!. De selectie voor het inzenden voor de BONDSFOTOWEDSTRIJD 2020, zal gebeuren uit een keuze, die gemaakt zal worden uit foto’s, die minimaal 22 punten behaald hebben bij de landelijke wedstrijden zoals Foto Individueel; Foto Online, Foto nationaal, Foto documentair en internationale wedstrijden zoals b.v. BENEVISIE 2019. Hierbij graag even kijken naar de wedstrijdvoorwaarden voor deze BONDSFOTOWEDSTRIJD, waaraan voldaan dient te worden. Verder komt in aanmerking de  beste drie foto’s uit de FOTO VAN DE MAAND 2019. De bovenstaande afbeeldingen graag digitaal aanleveren bij Ton, in de beste kwaliteit, als ik hem nog niet hebt in het archief. Opgemerkt wordt, dat het allemaal recent werk dient te zijn van 2018 en 2019!!!

Digitaal inleveren beelden voor de FOTO VAN DE MAAND van 5 februari 2020. Maximaal een afbeelding. Het onderwerp is naar eigen keuze, dus VRIJ.

Woensdag 5 februari 2020.

FOTO VAN DE MAAND. Ingeleverd digitaal werk van 5 februari 2020.

Woensdag 19 februari 2020.

WERKAVOND. Doe-avond. Stillevens, table-top e.d. met flits en natuurlijk licht. Camera, flits en onderwerpen om te fotograferen, graag meebrengen. We stellen ook de studio op. Model graag aanmelden via Ton.

Woensdag 4 maart 2020.

Presentatie eigen werk door de FOTOGRAAF VAN HET JAAR 2019, Cor Feijen.

Woensdag 18 maart 2020.

BESPREKING van de jaarlijkse collectie, die we ontvangen van de Britse fotoclub uit Sidmouth. (Via ons oud-clublid Tony Velterop). 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Voor de FOTO VAN DE MAAND van 18 december 2019, met het verplicht onderwerp “ENERGIE” , werden slechts 16 analoge afbeeldingen ingeleverd. Het onderwerp was duidelijk te moeilijk of sprak de leden niet aan. Op de EERSTE PLAATS, met 21 punten, kwam fotonr. 10 van Paul Marks van een lichtbol, die hij gemaakt had op een werkavond van de club. Op een gedeelde TWEEDE PLAATS met 13 punten, kwamen foto’s van Jan Scheijen (foto nr. 4) gemaakt van elektriciteitsmasten nabij de kerncentrale Doel; Ton van Boxsel (foto nr. 5) die hij gemaakt had van windmolens nabij het Schelde-Rijnkanaal in de buurt van Berendrecht en Tjebbe Vleer (foto nr. 11), die hij gemaakt had in Londen van de Shard met een strijklicht. Op de DERDE PLAATS kwam foto nr. 13 van Heleen Neelen van een windmolen met 12 punten.

De volledige uitslag van deze FOTO VAN DE MAAND, met de ingezonden werken, kan je vinden op de onderstaande link:

FOTO VAN DE MAAND VAN 18 DECEMBER 2019.

Fotoclub Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek en Etten-Leur