MUTATIE IN BESTUUR

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering is Patrick Broos toegetreden tot het bestuur. Hij vervangt daarmee Cor Feijen, die had aangegeven niet meer verkiesbaar te zijn.
Cor, nogmaals bedankt voor je inzet.
En Patrick, hartelijk welkom.

Ad Geers en Ad van den Wijngaart waren ook regulier aftredend maar zij zijn beide weer herkozen.