DATA CLUBAVONDEN 2023

De clubavonden voor 2023 zijn inmiddels vastgelegd.
Update : In plaats van 15 maart wordt er uitgeweken naar donderdag 16 maart. Dit in verband met de verkiezingen.

4 en 18 januari
1 en 15 februari
1, 16 en 29 maart
12 en 26 april
10 en 24 mei
7 en 21 juni
5 en 19 juli

30 augustus
13 en 27 september
11 en 25 oktober
8 en 22 november
6 en 20 december

3, 4 en 5 november tentoonstelling