THEMA’S FOTO VAN DE MAAND

Dit jaar staan zijn er nog 4 clubavonden in het teken van Foto van de Maand.  Op 25 mei is het thema vrij evenals op 12 oktober.
2x per jaar is er wel een verplicht thema.
Voor 20 juli is dat ROOD , v
oor 7 december is het  FOOD.

Voor 25 mei en 7 december moet er behalve het digitale bestand ook een afdruk aanwezig zijn. Tijdens de ALV is het formaat vastgesteld nl.  A4.

De digitale bestanden dienen altijd verstuurd te worden naar FVDM@afvp-etten-leur.nl