CONTRIBUTIE 2021

Gelieve de contributie voor 2021 (€85,-) voor 28 december
over te maken zodat de penningmeester het jaar op
31 december kan afsluiten.
In het verleden is gebleken dat betalingsopdrachten in de
laatste dagen van het jaar soms langer onderweg zijn.
Dus liefst overmaken voor Kerstmis