UITSLAG ENQUÊTE

De enquête is uitgezet om te kijken hoe het gesteld is met de kennis en wensen van de leden.

Allereerst de reactie: Van de 32 leden hebben er 23 gereageerd.
Een score van ruim 72 %.
Op een enkeling na fotografeert iedereen 5 jaar of (heel) veel langer.
De merken die het meest gebruikt worden zijn Nikon en Canon. Waarbij opvalt dat met name Nikon gebruikt wordt door de mensen die al ruim 10 jaar lid zijn.
De interesse onder de leden is aardig verdeeld maar Natuur-fotografie heeft bijna iedereen op z’n lijstje staan, overige volgorde is Macro/Close Up, Architectuur, Studio/Portret, Sport en Straat.

De helft van de leden heeft aangegeven dat ze te weinig kennis hebben van de mogelijkheden van hun camera.
70 % geeft aan dat de kennis van flitsen te gering is.
65 % geeft aan dat de nabewerking ook te kort schiet.
De programma’s waar mee gewerkt wordt is Adobe Photoshop CC en Elements. Lightroom wordt duidelijk minder gebruikt terwijl enkele leden een alternatief programma gebruiken.
Met name lagen en maskers vraagt om bijscholing maar een kwart geeft aan meerdere acties uitgelegd willen zien.
55 % gebruikt YouTube voor ondersteuning
50 % heeft ook naslagwerk
25 % zoekt advies bij een ander persoon

75 % geeft aan meer variatie in de clubavonden te willen zien,
met name is er behoefte aan :
-Uitleg techniek (Exif-gegevens)
-meer tips en tricks
-meer sprekers

30 % wil meer of andere fototochten
50 % ziet graag meer actie van de werkgroepen
50 % kan zich wel vinden in de stemprocedure van FvdM maar de andere 50 % wil meer duidelijkheid in deze gehele vorm (inleverdatum, leeftijd foto, puntentelling, externe jury etc)

95 % ziet graag de werkavonden in de laatste conceptvorm
75 % geeft aan dat de bespreking van de foto’s anders kan.
95 % bezoekt regelmatig de website
30 % zou de info ook op Facebook willen kunnen zien
66 % zou dat in een besloten groep (alleen clubleden) willen zien


Conclusie : De leden hebben aangegeven dat er behoefte is aan een kwaliteitsinjectie. Het bestuur zal zich hierover moeten gaan buigen.
Ondanks dat haast iedereen lang fotografeert, is er echt een behoefte aan persoonlijke uitleg.
Ten eerste om de leden extra ondersteuning te geven in de mogelijkheden van hun camera en het omgaan van de flitstechniek en ten tweede in de nabewerking.
Ook de besprekingen van foto’s (oa. FvdM) zal nogmaals besproken moeten worden. De laatste werkavond, in de vorm van enkele stations, is aangeslagen bij de clubleden en verdient een vervolg te krijgen.
De werkgroepen en fototochten zullen ook nog eens besproken moeten worden.
Of er alleen op de website berichten verschijnen en/of Facebook zal nader bekeken moeten worden.