PROGRAMMA

Laatste Update : 25 mei 2020

PROGRAMMA 2020.

DIT PROGRAMMA IS AANGEPAST I.V.M.
DE MAATREGELEN RIJKSOVERHEID

WOENSDAG 8 JANUARI 2020

NIEUWJAARSBIJEENKOMST in ut Praotuis. Aanvang 20 uur. Onder genot van een hapje en drankje, zal het nieuwe jaar worden ingeluid worden. Uiteraard is ook de wederhelft, zoals gebruikelijk, hierbij uitgenodigd. Verder zal de uitreiking gebeuren van de prijs voor de FOTOGRAAF VAN HET JAAR 2019 en wordt bekend gemaakt welke foto; serie en AV-productie de beste was, volgens het publiek, van onze jaarlijkse tentoonstelling in november 2019..

WOENSDAG 22 JANUARI 2020

LEDENVERGADERING. Nadere gegevens volgen.

Graag jullie aandacht voor de BONDSFOTOWEDSTRIJD 2020!!!. De opzet van de BONDSFOTOWEDSTRIJD is gewijzigd!! Eerst moeten de digitale bestanden ingezonden worden. Het inzenden van de doos met de foto’s moet gebeuren
NA!!! ontvangst van de bevestigingsmail met verzendinformatie.!!!. De selectie voor het inzenden voor de BONDSFOTOWEDSTRIJD 2020, zal gebeuren uit een keuze, die gemaakt zal worden uit foto’s, die minimaal 22 punten behaald hebben bij de landelijke wedstrijden zoals Foto Individueel; Foto Online, Foto nationaal, Foto documentair en internationale wedstrijden zoals b.v. BENEVISIE 2019. Hierbij graag even kijken naar de wedstrijdvoorwaarden voor deze BONDSFOTOWEDSTRIJD, waaraan voldaan dient te worden. Verder komt in aanmerking de  beste drie foto’s uit de FOTO VAN DE MAAND 2019. De bovenstaande afbeeldingen graag digitaal aanleveren bij Ton. Opgemerkt wordt, dat het allemaal recent werk dient te zijn van 2018 en 2019!!!

Digitaal inleveren beelden voor de FOTO VAN DE MAAND van
5 februari 2020. Maximaal een afbeelding.
Het onderwerp is naar eigen keuze, dus VRIJ.

WOENSDAG 5 FEBRUARI 2020

FOTO VAN DE MAAND. Een (1) digitaal ingeleverde afbeelding van recente datum (2019 e.v.) Het onderwerp is vrij te bepalen en kan dus van alles zijn. Digitaal beeld graag tijdig inleveren bij Ton, zodat hij hier weer een presentatie van kan maken.

WOENSDAG 19 FEBRUARI 2020

WERKAVOND. Doe-avond. Stillevens, table-top e.d. met flits en natuurlijk licht. Camera, flits en onderwerpen om te fotograferen, graag meebrengen. We stellen ook de studio op. Model graag aanmelden via Ton.

WOENSDAG 4 MAART 2020

PRESENTATIE eigen werk door de FOTOGRAAF VAN HET JAAR 2019. Deze wordt bekend bij de Nieuwjaarsbijeenkomst van 8 januari 2020.

WOENSDAG 18 MAART 2020 geannuleerd

BESPREKING van de jaarlijkse collectie, die we ontvangen van de Britse fotoclub uit Sidmouth. (Via Tony Velterop).  Inleveren een afdruk op papier voor de FVDM van 15 april 2020. (Het onderwerp is vrij te bepalen en kan dus van alles zijn). Maximaal 21*30 cm.  Opgeplakt of ingekaderd op karton met een formaat van 30*40 cm. Er zal een extern jurylid gevraagd worden om de ingeleverde werken te beoordelen en te bespreken op 15 april 2020. Beelden graag ook digitaal aanleveren bij Ton, dit voor de website en bespreking op scherm.

WOENSDAG 1 APRIL 2020 geannuleerd

BEZOEK van het fotoclub het Statiefje uit Roosendaal. Zij presenteren eigen werk.

ZONDAG 5 APRIL 2020 geannuleerd

FOTOTOCHT. We blijven in Etten-Leur en bezoeken het evenement voor paard en ruiter : EVENTING ETTEN-LEUR.
Alle gegevens zijn te vinden op : EVENTING ETTEN-LEUR 2020.

WOENSDAG 15 APRIL 2020 geannuleerd

FOTO VAN DE MAAND. Bespreken van de ingeleverde afbeeldingen door een extern jurylid. Dit kan gebeuren met de ingeleverde digitale beelden. Dit voor het overzicht van ieder.

WOENSDAG 29 APRIL 2020 geannuleerd

BESPREKEN TECHNISCH ONDERWERP en planning voor de komende fototochten. Graag ook je laptop meebrengen, zodat je deze theorie ook in praktijk kan toepassen.

WOENSDAG 13 MEI 2020 geannuleerd

WERKGROEPEN PRESENTEREN. De werkgroepen presenteren hun recente resultaten. Resultaten aanleveren via de trekkers van de diverse groepen. Ook de laatste resultaten van de fototochten en de werkavond komen ter sprake.

WOENSDAG 20 mei 2020 geannuleerd

We gaan op bezoek, in het kader van een uitwisseling, bij FG. WEST BRABANT in Oudenbosch. Afgesproken is, dat ieder lid een afdruk van een foto meebrengt. De leden van FG West Brabant, wil dan laten zien hoe zij onze meegebrachte foto’s, in clubverband beoordeeld.
Wij, als beide besturen, gaan ervan uit, dat dit een boeiende en leerzame avond zal zijn.

ZONDAG 17 MEI 2020 geannuleerd

FOTOTOCHT. Nadere gegevens volgen.

WOENSDAG 27 MEI 2020 geannuleerd

RENÉ VONK. presenteert eigen werk. O.a. 3D-fotografie zal hij behandelen. Dit, zowel digitaal als op papier.

WOENSDAG 10 juni 2020 geannuleerd

WERKAVOND. Doe-avond. Stillevens, table-top e.d. met flits en natuurlijk licht. Camera, flits en onderwerpen om te fotograferen, graag meebrengen. We stellen ook de studio op. Model graag aanmelden via Ton. Digitaal inleveren foto voor de FOTO VAN DE MAAND van 24 juni 2020. Uiterlijke inleverdatum 14 juni.
Onderwerp is: “SILHOUET”.

WOENSDAG 24 juni 2020 geannuleerd

FOTO VAN DE MAAND. Een (1) digitaal ingeleverde afbeelding van recente datum (2019 e.v.) Het onderwerp is “SILHOUET”. Digitaal beeld graag tijdig inleveren bij Ton, zodat hij hier weer een presentatie van kan maken.

WOENSDAG 8 juli 2020 geannuleerd

CLUBAVOND. Foto’s in kaders en lijsten meebrengen. Eventueel kunnen kaders gesneden worden voor de tentoonstelling, die we houden in ut Praotuis van 17 t/m 19 juli 2020. Verder worden de AV-producties getoond, die we presenteren bij de tentoonstelling.

DONDERDAG 16 en VRIJDAG 17 juli 2020 geannuleerd

Opbouwen van de tentoonstelling in het Trouwkerkje aan het van Bergenplein in Etten-Leur. Nadere gegevens over deze tentoonstelling worden verstrekt door tentoonstellingscommissie.

VRIJDAG 17 juli 2020 geannuleerd

OPENING TENTOONSTELLING in het Trouwkerkje aan het van Bergenplein in Etten-Leur.
Tentoonstelling open van 19 tot 21 uur.
In verband met de maatregelen omtrent het Corona-virus gaat de tentoonstelling NIET door.

ZATERDAG 18 en ZONDAG 19 juli 2020 geannuleerd

TENTOONSTELLING Geopend op zaterdag 18 juli van 11.00 tot 17.00 uur en zondag 19 juli van 1.00 tot 16.00 uur. Daarna gezamenlijk afbreken en afvoeren van de tentoonstellings-materialen naar de Slotlaan.
In verband met de maatregelen omtrent het Corona-virus gaat de tentoonstelling NIET door.

UT PRAOTUIS GESLOTEN van week 29 t/m 34 (13 juli t/m 23 augustus)

WOENSDAG 2 september 2020

Eerste clubavond na de vakantie. Leden brengen foto’s of digitale beelden mee van hun vakantie (Max. 5 stuks!!!) .
Inleveren fotowerk voor de BENEVISIE 2020, welke gehouden wordt in ETTEN-LEUR.
En : Inleveren een afdruk op papier voor de FVDM van 9 september 2020. (Het onderwerp is vrij te bepalen en kan dus van alles zijn). Maximaal 21*30 cm.  Opgeplakt of ingekaderd op karton met een formaat van 30*40 cm. Er zal een extern jurylid gevraagd worden om de ingeleverde werken te beoordelen en te bespreken op 9 september 2020. Beelden graag ook digitaal aanleveren bij Ton,
dit voor de website en bespreking op scherm.
Uiterlijke inleverdatum 30 augustus.

WOENSDAG 9 september 2020

FOTO VAN DE MAAND. Bespreken van de ingeleverde afbeeldingen door een extern jurylid. Dit kan gebeuren met de ingeleverde digitale beelden. Dit voor het overzicht van ieder.

WOENSDAG 23 september 2020

WERKAVOND. Doe-avond. Stillevens, table-top e.d. met flits en natuurlijk licht. Camera, flits en onderwerpen om te fotograferen, graag meebrengen. We stellen ook de studio op. Model graag aanmelden via Ton.

ZATERDAG 26 en ZONDAG 27 september 2020

FOTOFAIR op landgoed Duyenwater aan de Buivensedreef 10 in Eersel. Zie de link: FOTOFAIR 2020.

WOENSDAG 7 oktober 2020

SPREKER. Nadere gegevens volgen.

WOENSDAG 21 oktober 2020

WERKGROEPEN PRESENTEREN. De werkgroepen presenteren hun recente resultaten. Resultaten aanleveren via de trekkers van de groepen. Ook de laatste resultaten van de fototochten en de werkavond komen ter sprake.
Digitaal inleveren FvdM van 4 november. Thema is volledig vrij.
Uiterlijke inleverdatum 25 oktober.

WOENSDAG 4 november 2020

FOTO VAN DE MAAND. Ingeleverd digitaal werk

WOENSDAG 18 november 2020

Voorbereiden BENEVISIE 2020.

VRIJDAG 20 en ZATERDAG 21 november 2020

Opbouwen BENEVISIE 2020 in de Linde. Gestart wordt op vrijdag- morgen met uitloop naar zaterdagmorgen.

ZATERDAG 21 en ZONDAG 22 november 2020

BENEVISIE 2020 in de Linde. Nadere gegevens volgen.

WOENSDAG 2 december 2020

WERKAVOND. Doe-avond. Stillevens, table-top e.d. met flits en natuurlijk licht. Camera, flits en onderwerpen om te fotograferen, graag meebrengen. We stellen ook de studio op. Model graag aanmelden via Ton. Analoog inleveren van een foto max. 21*30 cm, opgeplakt of ingekaderd op karton met de afmeting van 30*40 cm voor de FVDM van 16 december 2020 met het verplichte onderwerp: “ZELFPORTRET”.
Uiterlijke inleverdatum 6 december.

WOENSDAG 16 december 2020

FOTO VAN DE MAAND. Bespreken van de analoge foto’s met het verplichte onderwerp “ZELFPORTRET”.

UT PRAOTUIS IS GESLOTEN in de weken 52 en 53 (21 december t/m 3 januari 2021).

WOENSDAG 6 januari 2021

NIEUWJAARSBIJEENKOMST in ut Praotuis. Aanvang 20.00 uur. Onder genot van een hapje en drankje zal het nieuwe jaar worden ingeluid worden. Uiteraard is ook de aanhang, zoals gebruikelijk, hierbij welkom. Verder zal de uitreiking van de prijs voor de FOTOGRAAF VAN HET JAAR 2020 plaats vinden.

Een gedachte over “PROGRAMMA”

Reacties zijn gesloten.

Fotoclub Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek en Etten-Leur