Programma

(CONCEPT) PROGRAMMA 2019.

LET OP!!!! Dit programma kan in de loop van het seizoen 2019, naar behoefte aangepast worden!!!!!
FOTO VAN DE MAAND.
N.a.v. opmerkingen van de leden en het grote aantal beelden die we vorig jaar (2018), mochten ontvangen is besloten om de FOTO VAN DE MAAND, anders uit te voeren. Zie hierbij de volgende link: REGLEMENT FOTO VAN DE MAAND 2019.
LET OP!!!! Dit programma kan in de loop van het seizoen 2019, naar behoefte aangepast worden!!!!!
Woensdag 9 januari 2019.
Nieuwjaarsbijeenkomst in ut Praotuis. Aanvang 20 uur. Onder genot van een hapje en drankje, zal het nieuwe jaar worden ingeluid worden. Uiteraard is ook de aanhang, zoals gebruikelijk, welkom. Verder zal de uitreiking van de prijs voor de FOTOGRAAF VAN HET JAAR 2018 plaats vinden en wordt bekend gemaakt welke foto de beste was, volgens het publiek, van de jaarlijkse tentoonstelling in november 2018.
Woensdag 23 januari 2019.
LEDENVERGADERING. Nadere gegevens volgen.
Graag jullie aandacht voor de BONDSFOTOWEDSTRIJD 2019. Besloten is, dat er een keuze gemaakt zal worden uit foto’s, die minimaal 22 punten behaald hebben bij de landelijke wedstrijden zoals Foto Individueel; Foto Online, Foto nationaal, Foto documentair en internationale wedstrijden zoals b.v. BENEVISIE 2018. Hierbij graag even kijken naar de wedstrijdvoorwaarden voor deze BONDSFOTOWEDSTRIJD, waaraan voldaan dient te worden. Verder komt in aanmerking de  beste drie foto’s uit de FOTO VAN DE MAAND 2018. De bovenstaande afbeeldingen graag digitaal aanleveren bij Ton. Opgemerkt wordt, dat het allemaal recent werk dient te zijn van 2017 en 2018.!!!
 Digitaal inleveren beelden voor de FOTO VAN DE MAAND van 6 februari 2019. Maximaal een afbeelding. Het onderwerp is naar eigen keuze, dus VRIJ.
Woensdag 6 februari 2019.
FOTO VAN DE MAAND. DIGITAAL ingeleverd werk van 23 januari 2019 (zonder onderwerp)
Woensdag 20 februari 2019.
WERKAVOND. Doe-avond. Stillevens, table-top e.d. met flits en natuurlijk licht. Camera, flits en onderwerpen om te fotograferen, graag meebrengen. We stellen ook de studio op. Model graag aanmelden via Ton.
Woensdag 6 maart 2019.
Presentatie eigen werk door de FOTOGRAAF VAN HET JAAR 2018.
Woensdag 20 maart 2019.
BESPREKING van de jaarlijkse collectie, die we ontvangen van de Britse fotoclub uit Sidmouth. (Via Tony Velterop). 
Woensdag 3 april 2019
GASTSPREKER: RENÉ VONK. Hij laat zijn digitaal werk zien, dat nog niet op de club vertoond is en verder geeft hij toelichtingen en tips, hoe men tot een betere foto kan komen.
Inleveren van een foto (op papier) voor de FVDM van 15 mei 2019. Het verplichte onderwerp is: “SCHOTS EN SCHEEF”. Ideeën en voorbeelden zie google.com.
Zondag 7 april 2019.
FOTOTOCHT. Naar CHV in Veghel.
Woensdag 17 april 2019.
FOTO VAN DE MAAND. Inleveren een afdruk op papier. (zonder onderwerp) Maximaal 21*30 cm.  Het verplichte onderwerp is: “SCHOTS EN SCHEEF”. Ideeën en voorbeelden zie google.com. Zie hiervoor de link: “SCHOTS EN SCHEEF”.
Woensdag 1 mei 2019.
Bespreken technisch onderwerp en planning voor de komende fototochten.
Woensdag 15 mei 2019.
WERKGROEPEN PRESENTEREN. De werkgroepen presenteren hun recente resultaten. Resultaten aanleveren via de trekkers van de groepen. Ook de laatste resultaten van de fototochten en de werkavond komen ter sprake.
Zondag 26 mei 2019.
FOTOTOCHT. Nadere gegevens volgen.
Woensdag 29 mei 2019.
Twee nader te bepalen leden, presenteren hun eigen werk, zowel digitaal als op papier.
Woensdag 12 juni 2019.
WERKAVOND. Doe-avond. Stillevens, table-top e.d. met flits en natuurlijk licht. Camera, flits en onderwerpen om te fotograferen, graag meebrengen. We stellen ook de studio op. Model graag aanmelden via Ton. Analoog inleveren foto voor de FOTO VAN DE MAAND van 26 juni 2019. Onderwerp is: VRIJ.
Woensdag 26 juni 2019. (ook cursus Monique)
FOTO VAN DE MAAND. Inleveren digitaal van een beeld. (zonder onderwerp)
UT PRAOTUIS GESLOTEN VAN WEEK 28 T/M 32 (8 juli t/m 16 augustus).

One thought on “Programma”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Fotoclub Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek en Etten-Leur