Programma

(CONCEPT) PROGRAMMA 2018.

LET OP!!!! Dit programma kan in de loop van het seizoen 2018, naar behoefte aangepast worden!!!!!

Woensdag 10 januari 2018.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST in ut Praotuis. Aanvang 20 uur. Onder genot van een hapje en drankje, zal het nieuwe jaar worden ingeluid worden. Uiteraard is ook de aanhang, zoals gebruikelijk, welkom. Verder zal de uitreiking van de prijs voor de FOTOGRAAF VAN HET JAAR 2017 plaats vinden.

Woensdag 24 januari 2018.

LEDENVERGADERING. Nadere gegevens volgen.

Graag jullie aandacht voor de BONDSFOTOWEDSTRIJD 2018. Besloten is, dat er een keuze gemaakt zal worden uit foto’s, die minimaal 22 punten behaald hebben bij de landelijke wedstrijden zoals Foto Individueel; Foto Online, Bondsfotowedstrijd en internationale wedstrijden zoals b.v. BENEVISIE 2017. Hierbij graag even kijken naar de wedstrijdvoorwaarden voor deze BONDSFOTOWEDSTRIJD, waaraan voldaan dient te worden. Verder komt in aanmerking de  beste drie foto’s uit de FOTO VAN DE MAAND 2017. De bovenstaande afbeeldingen graag digitaal aanleveren bij Ton. Opgemerkt wordt, dat het allemaal recent werk dient te zijn van 2016 en 2017.!!!

Digitaal inleveren beelden voor de FOTO VAN DE MAAND van 7 februari 2018. Maximaal twee beelden. Het onderwerp is naar eigen keuze, dus VRIJ.

Woensdag 7 februari 2018.

FOTO VAN DE MAAND. Ingeleverd werk van 7 februari 2018 (zonder onderwerp)

Woensdag 21 februari 2018.

WERKAVOND. Doe-avond. Stillevens, table-top e.d. met flits en natuurlijk licht. Camera, flits en onderwerpen om te fotograferen, graag meebrengen. We stellen ook de studio op. Model graag aanmelden via Ton.

Woensdag 7 maart 2018.

BESPREKING van de jaarlijkse collectie, die we ontvangen van de Britse fotoclub uit Sidmouth. (Via Tony Velterop). Verder zal René nog een presentatie geven over het werken met Photoshop Elements en zal ook het gratis bewerkingsprogramma GIMP bespreken.

Maandag 19 maart 2018.

BEZOEK AAN F.G. GOES. We zijn uitgenodigd door FG Goes om werk te presenteren van de club bij hun. Afspraak via oud-bestuurslid van de vereniging Henk Uiterwijk. Nadere gegevens volgen.

Woensdag 21 maart 2018.

WERKGROEPEN PRESENTEREN. De werkgroepen presenteren hun recente resultaten. Resultaten aanleveren via de trekkers van de groepen. Ook de laatste resultaten van de fototochten en de werkavond komen ter sprake.

Zondag 1 april 2018. (VERPLAATST NAAR 15 APRIL, OMDAT 1 APRIL PASEN IS!!!!!) Sorry, niet goed gekeken!!!!)

FOTOTOCHT naar RDM-terrein in Rotterdam. Nadere gegevens volgen. Om wat meer te weten zoek op google of kijk op de volgende links: RDM en RDM ROTTERDAM..

Woensdag 4 april 2018.

PRESENTATIE eigen werk door de FOTOGRAAF VAN HET JAAR 2017.  Verder digitaal inleveren beelden voor de FOTO VAN DE MAAND van 18 april 2018. Maximaal twee beelden. Het onderwerp is naar eigen keuze, dus VRIJ.

Zondag 15 april 2018.

FOTOTOCHT naar RDM-terrein in Rotterdam. Nadere gegevens volgen. Om wat meer te weten zoek op google of kijk op de volgende links: RDM en RDM ROTTERDAM.. (Verplaatst van 1 april naar 15 april. 1 april is PASEN!!!!)

Woensdag 18 april 2018.

FOTO VAN DE MAAND. Ingeleverd werk van 4 april 2018 (zonder onderwerp)

Woensdag 2 mei 2018.

FG GOES. De fotoclub uit Goes komt bij ons op bezoek en presenteren eigen werk op papier en digitaal. Ons oud club- en bestuurslid Henk Uiterwijk is hier lid van.

Woensdag 16 mei 2018.

WERKAVOND. Doe-avond. Stillevens, table-top e.d. met flits en natuurlijk licht. Camera, flits en onderwerpen om te fotograferen, graag meebrengen. We stellen ook de studio op. Model graag aanmelden via Ton.

Zondag 27 mei 2018.

FOTOTOCHT naar Doel (België). We vertrekken om 8.30 uur vanaf het parkeerterrein bij ut Praotuis. Wie wil er en kan dan rijden.??? Indien je meer wilt weten kijk op google of op een van de volgende links: Doel en Doel foto’s.

Woensdag 30 mei 2018.

Bespreken technisch onderwerp en planning voor de komende fototochten. Digitaal inleveren beelden voor de FOTO VAN DE MAAND van 13 juni 2018. Maximaal twee beelden. Het onderwerp is: “VERGANKELIJKHEID”. Ideeën en voorbeelden zie google.com.

Woensdag 13 juni 2018.

FOTO VAN DE MAAND. Ingeleverd werk van 30 mei 2018 (Verplicht onderwerp: “VERGANKELIJKHEID”). Maximaal 2 afbeeldingen.

Woensdag 27 juni 2018. (WIJZIGING IN HET PROGRAMMA NAAR HET VOLGENDE ONDERWERP)

WERKGROEPEN PRESENTEREN. De werkgroepen presenteren hun recente resultaten. Resultaten aanleveren via de trekkers van de groepen. Ook de laatste resultaten van de fototochten en de werkavond komen ter sprake.

UT PRAOTUIS GESLOTEN IN DE WEEK 28 T/M 33 (9 juli t/m 19 augustus)

Woensdag 22 augustus 2018.

Eerste clubavond na de vakantie. Leden brengen foto’s of digitale beelden mee van hun vakantie. Inleveren fotowerk voor de BENEVISIE 2018, welke gehouden wordt in west Brabant. Verder digitaal inleveren beelden voor de FOTO VAN DE MAAND van 5 september 2018. Maximaal twee beelden.

WIJZIGING180610 Verplicht onderwerp: “GLAS RODE WIJN”.

Op verzoek van de tentoonstellingscommissie is dit een VERPLICHT ONDERWERP geworden. Het verzoek is, dat door de leden een glas rode wijn gefotografeerd wordt in verschillende omstandigheden. Dit is zeker een uitdaging voor de diverse werkgroepen om dit te doen in hun werkgroep. De ontvangen beelden, zullen verzameld worden en gemonteerd worden op een groot bord van ca. 1×2 m.

Zondag 2 september 2018.

FOTOTOCHT. Nadere gegevens volgen.

Woensdag  5 september 2018.

FOTO VAN DE MAAND. Ingeleverd werk van 22 augustus 2018. Onderwerp: glas rode wijn.

Woensdag 19 september 2018.

WERKAVOND. Doe-avond. Stillevens, table-top e.d. met flits en natuurlijk licht. Camera, flits en onderwerpen om te fotograferen, graag meebrengen. We stellen ook de studio op. Model graag aanmelden via Ton.

Woensdag 3 oktober 2018.

SPREKER of bezoek van een fotoclub. (Wordt nader ingevuld.)

Zaterdag 6 of 13 of 20 oktober 2018.    DATUM IS GEWIJZIGD IN 10 NOVEMBER 2018 (BENEVISIE 2018 IN WAALWIJK).

FOTOTOCHT. Voorlopig datum. Afhankelijk van waar en wanneer de BENEVISIE 2018 gehouden wordt in west Brabant.!!! Nadere gegevens volgen.

Woensdag 17 oktober 2018.

WERKGROEPEN PRESENTEREN. De werkgroepen presenteren hun recente resultaten. Resultaten aanleveren via de trekkers van de groepen. Ook de laatste resultaten van de fototochten en de werkavond komen ter sprake.

Woensdag 31 oktober 2018.

WERKAVOND. Foto’s voor de tentoonstelling inkaderen en gereed maken voor de jaarlijkse tentoonstelling in het Trouwkerkje aan het van Bergenplein in Etten-Leur. Passe Partout snijders zijn aanwezig. Wel zelf voor zwart karton zorgen of dit (tijdig regelen) met een van de andere leden. Presentatie AV-producties.

180626 WIJZIGING. 

Donderdag 1 en vrijdag 2 november 2018.

Opbouwen tentoonstelling in het Trouwkerkje aan het van Bergenplein in Etten-Leur.

Vrijdag 2 november 2018.

Officiële opening om 19.30 uur door de Burgemeester mevr. M.W.M. de Vries.

Zaterdag 3 en zondag 4 november 2018.

Tentoonstelling. Openingstijden volgen.

Zaterdag 10 november 2018.

FOTOTOCHT WAALWIJK  en bezoek aan de BENEVISIE 2018. Nadere gegevens volgen.

Woensdag 14 november 2018.

FOTO VAN DE MAAND. Ingeleverd werk van 31 oktober  2018 (zonder onderwerp)

Woensdag 28 november 2018.

WERKAVOND. Doe-avond. Stillevens, table-top e.d. met flits en natuurlijk licht. Camera, flits en onderwerpen om te fotograferen, graag meebrengen. We stellen ook de studio op. Model graag aanmelden via Ton.

Woensdag 12 december 2018.

WERKGROEPEN PRESENTEREN. De werkgroepen presenteren hun recente resultaten. Resultaten aanleveren via de trekkers van de groepen. Ook de laatste resultaten van de fototochten en de werkavond komen ter sprake. Digitaal inleveren beelden voor de FOTO VAN DE MAAND van 19 december 2018. Maximaal twee beelden. Het onderwerp is: “HERHALING”. Ideeën en voorbeelden zie google.com.

Woensdag 19 december 2018.

FOTO VAN DE MAAND. Ingeleverd werk van 12 december 2018 (Verplicht onderwerp: : “HERHALING”.)

Woensdag 9 januari 2019.

Nieuwjaarsbijeenkomst in ut Praotuis. Aanvang 20 uur. Onder genot van een hapje en drankje, zal het nieuwe jaar worden ingeluid worden. Uiteraard is ook de aanhang, zoals gebruikelijk, welkom. Verder zal de uitreiking van de prijs voor de FOTOGRAAF VAN HET JAAR 2018 plaats vinden.

 

 

 

 

 

One thought on “Programma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *