Programma

(CONCEPT) PROGRAMMA 2019.

LET OP!!!! Dit programma kan in de loop van het seizoen 2019, naar behoefte aangepast worden!!!!!

Woensdag 11 december 2019.

WERKGROEPEN PRESENTEREN. De werkgroepen presenteren hun recente resultaten. Resultaten aanleveren via de trekkers van de groepen. Ook de laatste resultaten van de fototochten en de werkavond komen ter sprake. Verder op papier, inleveren beelden voor de FOTO VAN DE MAAND van 18 december 2019. Maximaal een beeld. Het onderwerp “ENERGIE”. Wedstrijdvoorwaarden zie bijlage.

Woensdag 18 december 2019.

FOTO VAN DE MAAND. Ingeleverd analoog werk (op papier) met het verplichte onderwerp “ENERGIE” van 11 december 2019.

(CONCEPT) PROGRAMMA 2020.

LET OP!!!!! DIT PROGRAMMA KAN IN DE LOOP VAN HET SEIZOEN 2020, NAAR BEHOEFTE AANGEPAST WORDEN!!!!

WOENSDAG 8 JANUARI 2020.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST in ut Praotuis. Aanvang 20 uur. Onder genot van een hapje en drankje, zal het nieuwe jaar worden ingeluid worden. Uiteraard is ook de wederhelft, zoals gebruikelijk, hierbij uitgenodigd. Verder zal de uitreiking gebeuren van de prijs voor de FOTOGRAAF VAN HET JAAR 2019 en wordt bekend gemaakt welke foto; serie en AV-productie de beste was, volgens het publiek, van onze jaarlijkse tentoonstelling in november 2019.

WOENSDAG 22 JANUARI 2020.

LEDENVERGADERING. Nadere gegevens volgen.

Graag jullie aandacht voor de BONDSFOTOWEDSTRIJD 2020!!!. De opzet van de BONDSFOTOWEDSTRIJD is gewijzigd!! Eerst moeten de digitale bestanden ingezonden worden. Het inzenden van de doos met de foto’s moet gebeuren NA!!! ontvangst van de bevestigingsmail met verzendinformatie.!!!. De selectie voor het inzenden voor de BONDSFOTOWEDSTRIJD 2020, zal gebeuren uit een keuze, die gemaakt zal worden uit foto’s, die minimaal 22 punten behaald hebben bij de landelijke wedstrijden zoals Foto Individueel; Foto Online, Foto nationaal, Foto documentair en internationale wedstrijden zoals b.v. BENEVISIE 2019. Hierbij graag even kijken naar de wedstrijdvoorwaarden voor deze BONDSFOTOWEDSTRIJD, waaraan voldaan dient te worden. Verder komt in aanmerking de  beste drie foto’s uit de FOTO VAN DE MAAND 2018. De bovenstaande afbeeldingen graag digitaal aanleveren bij Ton. Opgemerkt wordt, dat het allemaal recent werk dient te zijn van 2018 en 2019!!!

 Digitaal inleveren beelden voor de FOTO VAN DE MAAND van 5 februari 2020. Maximaal een afbeelding. Het onderwerp is naar eigen keuze, dus VRIJ.

WOENSDAG 5 FEBRUARI 2020.

FOTO VAN DE MAAND. EEN digitaal ingeleverde afbeelding van recente datum (2019 e.v.) Het onderwerp is vrij te bepalen en kan dus van alles zijn. Digitaal beeld graag tijdig inleveren bij Ton, zodat hij hier weer een presentatie van kan maken.

WOENSDAG 19 FEBRUARI 2020.

WERKAVOND. Doe-avond. Stillevens, table-top e.d. met flits en natuurlijk licht. Camera, flits en onderwerpen om te fotograferen, graag meebrengen. We stellen ook de studio op. Model graag aanmelden via Ton.

WOENSDAG 4 MAART 2020.

Presentatie eigen werk door de FOTOGRAAF VAN HET JAAR 2019. De wordt bekend bij de Nieuwjaarsbijeenkomst van 8 januari 2020.

WOENSDAG 18 MAART 2020.

BESPREKING van de jaarlijkse collectie, die we ontvangen van de Britse fotoclub uit Sidmouth. (Via Tony Velterop). 

WOENSDAG 1 APRIL 2020.

BEZOEK van het fotoclub het Statiefje uit Roosendaal. Zij presenteren eigen werk.

ZONDAG 5 APRIL 2020.

FOTOTOCHT. Nadere gegevens volgen.

WOENSDAG 15 APRIL 2020.

FOTO VAN DE MAAND. Inleveren een afdruk op papier. (Het onderwerp is vrij te bepalen en kan dus van alles zijn). Maximaal 21*30 cm.  Beelden graag ook digitaal aanleveren bij Ton, dit voor de website en bespreking op scherm.

WOENSDAG 29 APRIL 2020.

BESPREKEN TECHNISCH ONDERWERP en planning voor de komende fototochten. Graag ook je laptop meebrengen, zodat je deze theorie ook in praktijk kan toepassen.

WOENSDAG 13 MEI 2020.

WERKGROEPEN PRESENTEREN. De werkgroepen presenteren hun recente resultaten. Resultaten aanleveren via de trekkers van de diverse groepen. Ook de laatste resultaten van de fototochten en de werkavond komen ter sprake.

ZONDAG 17 MEI 2020.

FOTOTOCHT. Nadere gegevens volgen.

WOENSDAG 27 MEI 2020.

LEDEN PRESENTEREN HUN WERK. Twee nader te bepalen leden, presenteren hun eigen werk, zowel digitaal als op papier.

One thought on “Programma”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Fotoclub Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek en Etten-Leur