Programma

(CONCEPT) PROGRAMMA 2019.

LET OP!!!! Dit programma kan in de loop van het seizoen 2019, naar behoefte aangepast worden!!!!!

FOTO VAN DE MAAND.

N.a.v. opmerkingen van de leden en het grote aantal beelden die we vorig jaar (2018), mochten ontvangen is besloten om de FOTO VAN DE MAAND, anders uit te voeren. Zie hierbij de volgende link: REGLEMENT FOTO VAN DE MAAND 2019.

LET OP!!!! Dit programma kan in de loop van het seizoen 2019, naar behoefte aangepast worden!!!!!

Woensdag 9 januari 2019.

Nieuwjaarsbijeenkomst in ut Praotuis. Aanvang 20 uur. Onder genot van een hapje en drankje, zal het nieuwe jaar worden ingeluid worden. Uiteraard is ook de aanhang, zoals gebruikelijk, welkom. Verder zal de uitreiking van de prijs voor de FOTOGRAAF VAN HET JAAR 2018 plaats vinden en wordt bekend gemaakt welke foto de beste was, volgens het publiek, van de jaarlijkse tentoonstelling in november 2018.

Woensdag 23 januari 2019.

LEDENVERGADERING. Nadere gegevens volgen.

Graag jullie aandacht voor de BONDSFOTOWEDSTRIJD 2019. Besloten is, dat er een keuze gemaakt zal worden uit foto’s, die minimaal 22 punten behaald hebben bij de landelijke wedstrijden zoals Foto Individueel; Foto Online, Foto nationaal, Foto documentair en internationale wedstrijden zoals b.v. BENEVISIE 2018. Hierbij graag even kijken naar de wedstrijdvoorwaarden voor deze BONDSFOTOWEDSTRIJD, waaraan voldaan dient te worden. Verder komt in aanmerking de  beste drie foto’s uit de FOTO VAN DE MAAND 2018. De bovenstaande afbeeldingen graag digitaal aanleveren bij Ton. Opgemerkt wordt, dat het allemaal recent werk dient te zijn van 2017 en 2018.!!!

Digitaal inleveren beelden voor de FOTO VAN DE MAAND van 6 februari 2019. Maximaal een afbeelding. Het onderwerp is naar eigen keuze, dus VRIJ.

Woensdag 6 februari 2019.

FOTO VAN DE MAAND. DIGITAAL ingeleverd werk van 23 januari 2019 (zonder onderwerp)

Woensdag 20 februari 2019.

WERKAVOND. Doe-avond. Stillevens, table-top e.d. met flits en natuurlijk licht. Camera, flits en onderwerpen om te fotograferen, graag meebrengen. We stellen ook de studio op. Model graag aanmelden via Ton.

Woensdag 6 maart 2019.

Presentatie eigen werk door de FOTOGRAAF VAN HET JAAR 2018.

Woensdag 20 maart 2019.

BESPREKING van de jaarlijkse collectie, die we ontvangen van de Britse fotoclub uit Sidmouth. (Via Tony Velterop). 

Woensdag 3 april 2019.

GASTSPREKER: RENÉ VONK. Hij laat zijn digitaal werk zien, dat nog niet op de club vertoond is en verder geeft hij toelichtingen en tips, hoe men tot een betere foto kan komen.

Inleveren van een foto (op papier) voor de FVDM van 15 mei 2019. Het verplichte onderwerp is: “SCHOTS EN SCHEEF”. Ideeën en voorbeelden zie google.com.

Zondag 7 april 2019.

FOTOTOCHT. Naar CHV in Veghel.

Woensdag 17 april 2019.

FOTO VAN DE MAAND. Inleveren een afdruk op papier. (zonder onderwerp) Maximaal 21*30 cm.  Het verplichte onderwerp is: “SCHOTS EN SCHEEF”. Ideeën en voorbeelden zie google.com. Zie hiervoor de link: “SCHOTS EN SCHEEF”.

Woensdag 1 mei 2019.

Bespreken technisch onderwerp en planning voor de komende fototochten.

Woensdag 15 mei 2019.

WERKGROEPEN PRESENTEREN. De werkgroepen presenteren hun recente resultaten. Resultaten aanleveren via de trekkers van de groepen. Ook de laatste resultaten van de fototochten en de werkavond komen ter sprake.

Zondag 19 mei 2019.

FOTOTOCHT. Nadere gegevens volgen.

Woensdag 29 mei 2019.

Twee leden van de vereniging (Jaap Lagendijk en John Verschuren), presenteren hun eigen werk, zowel digitaal als op papier.

Woensdag 12 juni 2019.

WERKAVOND. Doe-avond. Stillevens, table-top e.d. met flits en natuurlijk licht. Camera, flits en onderwerpen om te fotograferen, graag meebrengen. We stellen ook de studio op. Model graag aanmelden via Ton. Digitaal inleveren foto voor de FOTO VAN DE MAAND van 26 juni 2019. Onderwerp is: VRIJ.

Woensdag 26 juni 2019. (ook cursus Monique)

FOTO VAN DE MAAND. Inleveren digitaal van een beeld. (zonder onderwerp)

UT PRAOTUIS GESLOTEN VAN WEEK 28 T/M 32 (8 juli t/m 16 augustus).

Woensdag 21 augustus 2019. 

Eerste clubavond na de vakantie. Leden brengen foto’s of digitale beelden mee van hun vakantie (Max. 5 stuks!!!) . Inleveren fotowerk voor de BENEVISIE 2019, welke gehouden wordt in Bornem (Antwerpen).

Woensdag 4 september 2019.

FOTO VAN DE MAAND. Ingeleverd analoog werk (op papier) met geen onderwerp. Zie bijlage.

Zondag 15 september 2019.

FOTOTOCHT. Naar het loopgraven pad in het Mastenbos aan de Kalmthoutsesteenweg (N122) in Kapellen. Je kan parkeren op het parkeerterrein aan de Kalmthoutsesteenweg (N122), Kapellen. De coördinaten zijn: 51 20 10 en 4 26 20. Dit parkeerterrein, vind je op ca. 1,7 km komende vanaf de N11, aan de rechterzijde.

De website van het Mastenbos met de loopgravenroute is te vinden op de volgende site:  https://www.kapellen.be/loopgravenpad

Woensdag 18 september 2019.

WERKAVOND. Doe-avond. Stillevens, table-top e.d. met flits en natuurlijk licht. Camera, flits en onderwerpen om te fotograferen, graag meebrengen. We stellen ook de studio op. Model graag aanmelden via Ton.

Woensdag 2 oktober 2019.  

WERKAVOND. Foto’s voor de tentoonstelling inkaderen en gereed maken voor de jaarlijkse tentoonstelling in het Trouwkerkje aan het van Bergenplein in Etten-Leur. Passe Partout snijders zijn aanwezig. Wel zelf voor zwart karton zorgen of dit (tijdig regelen) met een van de andere leden. Presentatie AV-producties.

Woensdag 16 oktober 2019.

WERKGROEPEN PRESENTEREN. De werkgroepen presenteren hun recente resultaten. Resultaten aanleveren via de trekkers van de groepen. Ook de laatste resultaten van de fototochten en de werkavond komen ter sprake.

Donderdag 17 en vrijdag 18 oktober 2019.

Opbouwen tentoonstelling in het Trouwkerkje aan het van Bergenplein in Etten-Leur. Nadere gegevens over de tentoonstelling worden verstrekt door tentoonstellingscommissie.

Vrijdag 18 oktober 2019.

Opening tentoonstelling in het Trouwkerkje aan het van Bergenplein in Etten-Leur, door de Burgemeester mevr. M. de Vries om 19.30 uur. Tentoonstelling open van 19 tot 21 uur.

Zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2019.

Tentoonstelling open op zaterdag 19 oktober van 11 tot 17 uur en zondag 20 oktober van 11 tot 16 uur. Daarna gezamenlijk afbreken en afvoeren van de tentoonstellingsmaterialen naar de Slotlaan.

Woensdag 30 oktober 2019.

Napraten over de tentoonstelling. Er zal een spreker uitgenodigd worden om de avond te vullen.

MAANDAG 4 NOVEMBER 2019.   

50 JARIG BESTAAN VAN DE FOTOCLUB.

Zaterdag 9 november 2019.

FOTOTOCHT. De BENEVISIE 2019 wordt gehouden in Bornem en wordt georganiseerd door f.c. De Waai uit Mariekerke. Nadere gegevens volgen.

Woensdag 13 november 2019.

FOTO VAN DE MAAND. Ingeleverd digitaal werk van 30 oktober 2019  Onderwerp is VRIJ, dus je kan na eigen keuze  een afbeelding inzenden.

Woensdag 27 november 2019.

WERKAVOND. Doe-avond. Stillevens, table-top e.d. met flits en natuurlijk licht. Camera, flits en onderwerpen om te fotograferen, graag meebrengen. We stellen ook de studio op. Model graag aanmelden via Ton.

Woensdag 11 december 2019.

WERKGROEPEN PRESENTEREN. De werkgroepen presenteren hun recente resultaten. Resultaten aanleveren via de trekkers van de groepen. Ook de laatste resultaten van de fototochten en de werkavond komen ter sprake. Verder op papier, inleveren beelden voor de FOTO VAN DE MAAND van 18 december 2019. Maximaal een beeld. Het onderwerp “ENERGIE”. Wedstrijdvoorwaarden zie bijlage.

Woensdag 18 december 2019.

FOTO VAN DE MAAND. Ingeleverd analoog werk(op papier) met het verplichte onderwerp “ENERGIE” van 11 december 2019.

Woensdag 8 januari 2020.

Nieuwjaarsbijeenkomst in ut Praotuis. Aanvang 20 uur. Onder genot van een hapje en drankje, zal het nieuwe jaar worden ingeluid worden. Uiteraard is ook de aanhang, zoals gebruikelijk, welkom. Verder zal de uitreiking van de prijs voor de FOTOGRAAF VAN HET JAAR 2019 plaats vinden.

One thought on “Programma”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Fotoclub Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek en Etten-Leur