INZENDEN FOTO ONLINE VOOR 15 JUNI 2015

Men kan weer inzenden voor de wedstrijd FOTO ONLINE,  van de FOTOBOND. Sluitingsdatum is 15 juni 2015.
Het onderwerp is ‘BEELDBEWERKING’.
Nadere gegevens kan mijn krijgen op de site van de FOTOBOND, onder volgende link: “BEELDBEWERKING”.
Om enkele ideeën op te doen, kijk eens op google.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.