DATA CLUBAVONDEN 2024

Voor het jaar 2024 zijn de volgende data vastgelegd :

3 januari  (nieuwjaarsbijeenkomst)
17 januari  (algemene ledenvergadering)
31 januari
14 februari
28 februari
13 maart
27 maart
10 april
24 april
8 mei
22 mei
5 juni
19 juni
3 juli
17 juli

28 augustus
11 september
25 september
9 oktober
23 oktober
6 november
20 november
4 december
18 december