FOTO ONLINE 2022-1

Ook dit jaar is het weer mogelijk voor de leden om deel te nemen aan Foto Online.  Er kan worden ingezonden op twee genres :
Vrij Onderwerp en Natuur.
Inzenden voor deze eerste editie van 2022 met maximaal 2 foto’s  kan vanaf 1 mei tot 15 juni via de website van de Fotobond.