1981 tot en met 1985.

In 1981 werd het kwartaalblad vervangen door een jaarboekje met originele foto’s, welke door de leden in 30-voud werden aangeleverd. En door de leden opgeplakt werden tot een jaarboek. Bij de REGIO 1982, welke gehouden werd in Breda behaalde de vereniging een verdienstelijke tweede plaats. Bij de  BONDSDIAWEDSTRIJD 1982 werden we geklasseerd in de TOPKLASSEHenk Uiterwijk behaalde hier een GOUDEN sticker, terwijl aan Ton van Boxsel een ZILVEREN sticker mocht toevoegen aan zijn collectie. Bij de Rayontentoonstelling werd, individueel, door Fred Wigmore, met zijn foto uit Parijs, een DERDE plaatsbehaald. Bij de jaarlijkse Paastentoonstelling was voor Dick van Olderen een EERSTE plaats, als beste bord, weggelegd voor zijn schitterende serie in kleur van de Deltawerken. Individueel waren de overige prijzen waren voor Cees van der Plas (1 plaats); Ran Bosman (2de plaats) en Henk Uiterwijk (3de plaats).  Acceptatiesvan werken waren er voor Cees van der Pas (Salon International Credit Nationale te Parijs); twee acceptaties van Henk Uiterwijk (21ste Zagreb salon in Joegoslavië) en een DERDE prijs bij een wedstrijd georganiseerd door Minolta, met als onderwerp ”karakter” en verder een acceptatie bij “de fotograaf, getuige van zijn tijd”. Nies Pols had resp. acceptaties in Polen en bij Imago Hamme (België) . In 1984 moesten we, helaas na twaalf jaar, afscheid nemen van onze clubruimte in Hagedonk, dit omdat de conciërge van Hagedonk, als secretaris van een toneelvereniging, onze doka nodig had voor opslag van zijn attributen en repetities wilde houden op dezelfde avonden welke de A.F.V.P., al sinds 1972 had. Bij de jaarlijkse Paastentoonstelling werd aan de Wethouder van de gemeente Prinsenbeek, dhr. Dirven, om een alternatief. Hij deelde mede, dat de vereniging, na verbouwing van het gemeentehuis, in aanmerking zou komen voor de zolder van de school aan de Schoolstraat. Als tijdelijke noodruimte werd de soos “het Schanske” beschikbaar gesteld aan de vereniging. In september is de vereniging toen verhuisd naar “het Schanske”. Doordat “het Schanske” ook gebruikt werd als soos, waren we genoodzaakt om eerst alles schoon te maken van bier, cola en gebroken glaswerk, voordat we de clubavonden konden organiseren. Na gereedkomen van de verbouwing van het gemeentehuis te Prinsenbeek, werd de wethouder, in 1985, gevraagd om zijn toezegging gestand te doen. Hij gaf toen echter “niet thuis”. Doordat vele leden woonachtig waren in Etten-Leur en ons lid Ad Voesenek beheerder was bij het “Cultureel Centrum Doornbos”in Etten-Leur, werd besloten te verhuizen naar Etten-Leur. Dit gebeurde in september. De naam van de vereniging werd tijdens de ledenvergadering aangepast aan de nieuwe toestand dus “A.F.V.P., ETTEN-LEUR”. Bij de REGIOTENTOONSTELLING 1985 behaalde de vereniging een TWEEDE plaats. Bij de BENEVISIE 1985, ontving Henk Uiterwijk een EERSTE prijs en een EERVOLLE vermelding in de categorie “zwart-wit”. Verder behaalde Ad Voesenek bij “de kleur” inzending een DERDE prijs en een EERVOLLE vermelding.

De volgende archiefstukken en publicaties zijn er in deze periode in de pers verschenen.

Vanaf 1981 tot en met 1994, werden er door de vereniging jaarboeken met foto s uitgegeven. Voor de periode van 1981 tot 1985, waren dit de volgende uitgaven. Openen door de periode van het jaarboek aan te klikken.

.

Fotoclub Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek en Etten-Leur KvK 40282382