Jaarboek 1980-1982.

Voor het jaarboek 1980-1981 waren de volgende afbeeldingen door de leden aangedragen. Ik merk op, dat de afbeeldingen gescand zijn uit de ringband, waardoor er wel enig kwaliteitsverlies is opgetreden.

Fotoclub Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek en Etten-Leur