TENTOONSTELLING 2017

De affiche van de clubtentoonstelling van 2017, die door de tentoonstellingscommissie, bepaald is ziet er als volgt uit. De foto, die voor de affiche gebruikt is, is een van de vele werken van Paul Marks.
Aan deze tentoonstelling werden door 27 van de 31 leden deelgenomen. Verder hadden de vijf werkgroepen (Architectuur: Macro; Natuur; Straat en Portret) ieder de beschikking over een bord waar werk van hen gepresenteerd werd. Deze borden waren geplaatst in de toegangshal naar het Trouwkerkje. Verder had de werkgroep AV-producties een zevental AV-producties, die gepresenteerd werden in een zijzaaltje. Hier hadden we de mogelijkheid, deze te presenteren op een groot Tv-scherm, dat door een oud-clublid van de fotoclub, door zijn bedrijf PEP, beschikbaar was gesteld.
Tijdens deze tentoonstelling hingen er enkele werken in 3D en werd er de Av-series ook een 3D-AV-productie getoond, die zeer in de smaak viel bij de bezoekers..
De volgende foto’s hebben op de tentoonstelling gehangen. Het is nog niet compleet, daar nog niet alle beelden ontvangen zijn.
Een slideshow van de opbouw; opening door de Burgemeester van de gemeente Etten-Leur, mevr. H. van Rijnbach – de Groot en enkele foto’s van de tentoonstelling vind U in de volgende link (foto):

De AV-producties, die vertoond werden door de Werkgroep AV-producties, kan je bekijken door het aanklinken op de onderstaande afbeelding.

 

Fotoclub Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek en Etten-Leur KvK 40282382