REGLEMENT FVDM 2019.

Competitieregels FOTO VAN DE MAAND voor het seizoen 2020. (wijziging 2020)
1  Inzendingen:
1.1 Een afdruk op papier en een digitaal beeld van dezelfde foto kunnen niet in dezelfde wedstrijd van de FVDM worden gebruikt.
1.2 Afdrukken op papier moeten worden overhandigd aan de secretaris en/of voorzitter tijdens de clubavond, die in het programma wordt vermeld. De digitale afdruk van de foto moet uiterlijk op dezelfde datum worden verstrekt, deze zal dienen om opgenomen te worden op de site van de fotoclub. Iedereen die wenst deel te nemen, maar niet in staat is om clubavond bij te wonen, moet tijdig contact opnemen met de secretaris of voorzitter om een alternatieve regeling te treffen.
1.3 Er zullen elk jaar zes interne clubcompetities worden gehouden, met afzonderlijke wedstrijden voor afdrukken (3 maal) en digitale beelden (3 maal).
1.4 Vier wedstrijden zijn “vrij van onderwerp”. De verplichte onderwerpen voor het komende seizoen worden opgenomen in het clubprogramma. (Een voor afdruk op papier en een voor digitaal).
1.5 Voor elke FVDM wordt door de leden, een 1e, 2e en 3e plaats in de sectie afdrukken c.q. digitale beelden bepaald. (Punten waardering resp. 3, 2 en 1)  Na de berekening van alle behaalde punten, krijgen de hoogste zes afbeeldingen resp. 10, 7, 5, 4, 3 en 2 punten Deelnemen aan de wedstrijd is goed voor 1 punt. Aan het einde van het seizoen worden de punten van elke ronde bij elkaar opgeteld om mee te tellen voor de FOTOGRAAF VAN HET JAAR.
2  Prints en digitale geprojecteerde afbeeldingen:
2.1 Voor competitie In het seizoen 2019, mogen leden maximaal EEN digitaal beeld of afdruk inleveren.
2.2 De afbeeldingen kunnen in kleur of zwart-wit zijn.
2.3 Afdrukken mogen maximaal de afmetingen van 21*30 cm zijn en dienen opgeplakt of ingekaderd (kartondikte  max. 3 mm) ingeleverd te worden op een formaat van 30*40 cm.
2.4 De maximale dpi-dimensies mogen niet minder zijn dan 3000 pixels breed in liggende indeling of 2000 pixels hoog in portretformaat en worden opgeslagen als JPEG’s op kwaliteitsniveau 12 of 100%. Bij  voorkeur, de digitale beelden per e-mailbijlage of wetransfer, indienen bij het e-mailadres Ton.
2.5 Digitale beelden moeten tijdig worden ingediend bij het bovenvermelde adres.
3  FOTOGRAAF VAN HET JAAR:
3.1 Voor landelijke en internationale wedstrijden gelden de volgende punten: 20 punten bij behalen van 29 of 30 punten (GOUD+); 15 punten bij behalen van 27 of 28 punten (GOUD); 10 punten bij behalen van 25 of 26 punten (ZILVER); 6 punten bij behalen van 23 of 24 punten en 2 punten bij een ACCEPTATIE. Deelnemen aan een landelijke of internationale wedstrijd is goed voor 1 punt.
3.2 Alle punten van de FVDM en de Nationale en Internationale wedstrijden worden bij elkaar geteld en hij die de meeste punten heeft wordt de FOTOGRAAF VAN DAT JAAR.

3.3 Aan het einde van het seizoen worden de beker FOTOGRAAF VAN HET JAAR, toegekend aan de winnaar van deze jaarlijkse competitie.

Fotoclub Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek en Etten-Leur KvK 40282382