JAARBOEK 1986-1987

Voor het jaarboek van 1986-1987 zijn de volgende afbeeldingen door de leden, in veertigvoud, aangedragen. Ter informatie: de afbeeldingen zijn gescand uit een ringband, waardoor wel enig kwaliteitsverlies is opgetreden.

Fotoclub Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek en Etten-Leur KvK 40282382