FOTOGRAAF VAN HET JAAR

Spelregels FOTOGRAAF VAN HET JAAR.
(laatste wijziging januari 2024)

Inzendingen:

1.1 Het digitale bestand moet uiterlijk op de hiervoor op de website en/of het clubprogramma genoemde datum worden aangeleverd. Op de betreffende clubavond zullen de aangeleverde bestanden door de leden worden beoordeeld en besproken.
De afbeeldingen en de uitslag worden nadien op de website geplaatst.

1.2 Er zullen elk jaar zes interne clubcompetities worden gehouden (FVDM).
Er mogen iedere keer maximaal 2 foto’s worden ingezonden.

1.3 Drie wedstrijden zijn “vrij van onderwerp”. De verplichte onderwerpen voor het  seizoen worden opgenomen in het clubprogramma.

1.4 Deelname aan de eigen tentoonstelling levert 2 punten op .
Een extra punt is te verdienen bij deelname met een AV-productie.

1.5 Voor elke FVDM wordt door de aanwezige leden, een 1e, 2e en 3e plaats bepaald. (Punten waardering resp. 3, 2 en 1) 
Na de berekening van alle behaalde punten, krijgen de hoogste zes afbeeldingen resp. 10, 7, 5, 4, 3 en 2 punten. Deelnemen aan de wedstrijd is altijd goed voor 1 punt per ingezonden foto.
Aan het einde van het seizoen worden de punten van elke ronde bij elkaar opgeteld om mee te tellen voor de FOTOGRAAF VAN HET JAAR.

Digitale bestanden:

2.1 De afbeeldingen kunnen in kleur of zwart-wit zijn.
De digitale bestanden moeten voorzien van de naam van de auteur en de EXIF-gegevens.

2.2 De maximale dpi-dimensies mogen niet groter zijn dan 4000 pixels breed in liggende indeling of 4000 pixels hoog in portretformaat en worden opgeslagen als JPEG’s op kwaliteitsniveau 12 of 100%.

2.3 De digitale bestanden worden bij voorkeur per e-mailbijlage of  met Wetransfer ingezonden naar het e-mailadres:  FVDM@afvp-etten-leur.nl .
De digitale beelden moeten tijdig worden ingezonden bij het bovenvermelde adres.
In verband met de voorbereiding voor de desbetreffende clubavond worden te laat ingezonden foto’s niet meegenomen in FVDM.

FOTOGRAAF VAN HET JAAR:

3.1 Bij deelname aan een landelijke of internationale wedstrijd is
1 punt te verdienen bij acceptatie (22 punten), 2 punten bij Brons, 3 punten bij Zilver, 5 punten bij Goud en 10 punten bij Goud+.
Voor de deelname zelf worden geen punten meer gegeven.
De inzendingen voor de Bondsfotowedstrijd tellen niet mee.

3.2 Alle punten van de FVDM, tentoonstelling en de Nationale en Internationale wedstrijden worden bij elkaar geteld en hij die de meeste punten heeft wordt de FOTOGRAAF VAN HET JAAR. Bij een gelijke stand is de totaalscore van de FVDM en tentoonstelling bepalend.

3.3 Tijdens de eerste clubavond van het nieuwe kalenderjaar wordt de prijs FOTOGRAAF VAN HET JAAR, uitgereikt  aan de winnaar van deze jaarlijkse competitie.

Fotoclub Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek en Etten-Leur KvK 40282382