FOTOGRAAF VAN HET JAAR

Spelregels FOTOGRAAF VAN HET JAAR.
(laatste wijziging februari 2022)
1  Inzendingen:
1.1 Een afdruk op papier en een digitaal beeld van dezelfde foto kunnen niet in dezelfde wedstrijd van de FVDM worden gebruikt.
1.2 Afdrukken op papier moeten worden overhandigd aan de secretaris en/of voorzitter tijdens de clubavond, die in het programma wordt vermeld. De digitale afdruk van de foto moet uiterlijk conform de vermelde datum zijn verstrekt. Deze zal dienen voor de bespreking en zal worden opgenomen op de website van de fotoclub. Iedereen die wenst deel te nemen, maar niet in staat is om clubavond bij te wonen, moet tijdig contact opnemen met de secretaris of voorzitter om een alternatieve regeling te treffen.
1.3 Er zullen elk jaar zes interne clubcompetities worden gehouden, met afzonderlijke wedstrijden voor afdrukken  en digitale beelden.
1.4 Vier wedstrijden zijn “vrij van onderwerp”. De verplichte onderwerpen voor het komende seizoen worden opgenomen in het clubprogramma. (Een voor afdruk op papier en een voor digitaal).

1.5 Deelname aan de eigen tentoonstelling levert 1 punt op .
1.6 Voor elke FVDM wordt door de leden, een 1e, 2e en 3e plaats in de sectie afdrukken c.q. digitale beelden bepaald. (Punten waardering resp. 3, 2 en 1)  Na de berekening van alle behaalde punten, krijgen de hoogste zes afbeeldingen resp. 10, 7, 5, 4, 3 en 2 punten. Deelnemen aan de wedstrijd is goed voor 1 punt per ingezonden foto. Aan het einde van het seizoen worden de punten van elke ronde bij elkaar opgeteld om mee te tellen voor de FOTOGRAAF VAN HET JAAR.
2  Prints en digitale geprojecteerde afbeeldingen:
2.1 Leden mogen maximaal EEN digitaal beeld of afdruk inleveren.
2.2 De afbeeldingen kunnen in kleur of zwart-wit zijn.
2.3 Afdrukken moeten (vanaf seizoen 2022) op A4 zijn en  mogen opgeplakt of ingekaderd zijn.  
2.4 De maximale dpi-dimensies mogen niet groter zijn dan 4000 pixels breed in liggende indeling of 4000 pixels hoog in portretformaat en worden opgeslagen als JPEG’s op kwaliteitsniveau 12 of 100%. Bij  voorkeur, de digitale beelden per e-mailbijlage of wetransfer, indienen bij het e-mailadres FVDM@afvp-etten-leur.nl
2.5 Digitale beelden moeten tijdig worden ingediend bij het bovenvermelde adres.
3  FOTOGRAAF VAN HET JAAR:
3.1 Voor landelijke en internationale wedstrijden gelden de volgende punten: 20 punten bij behalen van 29 of 30 punten (GOUD+); 15 punten bij behalen van 27 of 28 punten (GOUD); 10 punten bij behalen van 25 of 26 punten (ZILVER); 6 punten bij behalen van 23 of 24 punten en 2 punten bij een ACCEPTATIE. Deelnemen aan een landelijke of internationale wedstrijd is goed voor 1 punt per ingezonden foto.
3.2 Alle punten van de FVDM en de Nationale en Internationale wedstrijden worden bij elkaar geteld en hij die de meeste punten heeft wordt de FOTOGRAAF VAN DAT JAAR.

3.3 Tijdens de eerste clubavond van het nieuwe kalenderjaar wordt de prijs FOTOGRAAF VAN HET JAAR, uitgereikt  aan de winnaar van deze jaarlijkse competitie.

Fotoclub Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek en Etten-Leur KvK 40282382