2011 tot en met 2015.

Bij de BONDSFOTOWEDSTRIJD 2011 was voor onze vereniging en de verenigingen uit het rayon Brabant-West geen eer te behalen. De beste vereniging kwam pas op de 21ste plaats. Wij zaten ver in de achterhoede, wat ons nog nooit overkomen is. Onze foto’s konden bij deze jury blijkbaar geen goed doen. Bij de  REGIOTENTOONSTELLING 2011 behaalde we wel een eervolle 5de plaatsTeus Renes kreeg in april te horen, dat hij een EERSTE PLAATS gehaald heeft bij de SAFARI-WEDSTRIJD van het blad FOCUS. De prijs was een geheel verzorgde reis naar Zuid-Afrika van 9 dagen. Op KONINGINNEDAG 2011 werd de voorzitter Ton van Boxsel vereerd met een lintje (lid in de orde van oranje) voor het vele werk als secretaris en voorzitter van de fotoclub. In september 2011 werd de vereniging verrast door de aankondiging dat we geen gebruik meer konden maken van de Doornbos. Via een omweg bij de nieuwe Nobelaer, zijn we terecht gekomen bij de Panfluit. In Oktober 2011 werd door de vereniging de 2 jaarlijksetentoonstelling gehouden in het Trouwkerkje op de Leur. Hier werden door de leden 118 foto’s tentoongesteld, verder waren er ook verschillende AV producties. Deze tentoonstelling was een dermate succes dat is besloten om deze jaarlijks te gaan organiseren. Bij de Benevisie 2011 in Mechelen behaalde Teus Renes met zijn zwart-wit foto in Berlijn een eervolle 9e plaats. Verder hadden we ook een acceptatie van Detty Verbon in de categorie kleur. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van ons bestuurslid Fred Wigmore, die onverwachts kwam te overlijden. Bij de DIGI-WEDSTRIJD 2011, werd door Els Gijzen een verdienstelijke derde plaats gehaald. Dit jaar is ook een complete studio installatie aangeschaft.  In 2012 werd n.a.v. opmerkingen tijdens de jaarlijkse tentoonstelling een tentoonstellingscommissiein het leven geroepen. Een van de eerste was, om een eenheid te brengen in de wissellijsten.   Op inspraak van deze commissie, heeft het bestuur in 2013, 120 wissellijsten aangeschaft, welke aan de leden voor kostprijs werden aangeboden. Dit was een groot succes. De jaarlijkse tentoonstelling in 2013,  werd geopend door dhr. Jan van Hal, wedhouder in de gemeente Etten-Leur en werd druk bezocht. De studioavonden werden goed bezocht en zijn een succes. Theo Boddeus en Detty Verbon staan regelmatig in het blad Zoom en Ton van Boxsel en Joop Rijndorp waren te zien in BNdestem. Helaas hebben wij dit jaar, door overlijden, afscheid moeten nemen van een lid van de vereniging, n.l. Piet Rens. Bij de BENEVISIE 2013 in Aartselaar, waren er drie acceptaties van werken van Ton van Boxsel (2 maal) en Els Gijzen. Voor de FOTOGRAAF VAN HET JAAR 2013, moest de eerste plaats gedeeld worden door Cor Feijen en Wil van Bergenhenegouwen.  Hiervoor werden 9 maal een Foto van de Maand georganiseerd, waarbij werk werd ontvangen van 16 t/m 24 leden van de vereniging. Verder werden er diverse activiteiten ontwikkeld door de diverse werkgroepen (Natuur; macro; architectuur; straat en portret. Verder hebben we diverse malen gebruik kunnen maken van de ruimte op het industrieterrein bij John Verschuren (Studio en macro).

Op advies van de tentoonstellingscommissie (Cor Feijen; Jan van Bers; Joop Rijndorp en Johan van Oers) zijn er nieuwe (draad)panelen aangeschaft, welke voor het eerst gebruikt werd op onze tentoonstelling in 2014 in het Trouwkerkje aan het van Bergenplein in Etten-Leur. Hiervoor werd door de bezoekers zeer positief op gereageerd, waarbij alle lof langs de zijde van het bestuur wordt overgebracht op de tentoonstellingscommissie. Vooral de eenheid met een type lijst, kwam zeer goed over. Dhr. Jan van Hal, wethouder in de gemeente Etten-Leur verrichte de opening. Door drie leden werden av-producties getoond, die ook goed ontvangen werden. De tentoonstellingsruimte werd, wederom opgefleurd met bloemstukken, welke door Live en Garden, belangeloos beschikbaar gesteld werden. In 2014, bestond de vereniging 45 jaar. Dit werd gevierd met een etentje, met aanhang, bij de boswachterij het Liesbos. Dit was een groot succes. Hierbij waren bijna leden aanwezig. Bij de BENEVISIE van 2014 in Zundert, waren er twee acceptaties resp. van Han Eken en Frans Vermeulen. Bij FOTO INDIVIDUEEL 2014, was er een gedeelte derde plaats voor een foto van Han Eken. De FOTOGRAAF VAN HET JAAR 2014 werd Han Eken. Hiervoor werd 11 maal een Foto van de Maand georganiseerd, waarbij werk werd ontvangen van tussen de 15 en 22 leden. Bij de BONDSFOTOWEDSTRIJD 2014 en FOTO ONLINE 2014, konden we geen potten breken en eindigden hierbij in de roemloze middenmoot.

Omdat we per 1 september 2015 geen gebruik meer konden maken van onze ruimte in de Panfluit was onze laatste clubavond hier op dinsdag 23 juni 2015. Gelukkig zijn wij met open armen ontvangen in “ut Praotuis”, waar we op de eerste clubavond na de vakantie, woensdag 26 augustus 2015, konden kennismaken met ons nieuwe clublokaal. Door onze verhuizing naar “ut Praotuis” hebben we hier nu een vaste werk- en studioruimte. Ook hebben we hier de mogelijkheid een aantal foto’s als wisselexpositie te tonen. Op verzoek van Louis Boumeester zijn door 17 leden van de fotoclub alle 165 rijks- en gemeentelijke monumenten in Etten-Leur op digitaal beeld vastgelegd. Deze zijn gepubliceerd op de site “Monumenten in Etten-Leur”. Ook is een collage van deze monumenten op een grote banner van één bij vier meter afgedrukt, welke te zien was op onze Fototentoonstelling. Al met al is dit een leuk project geworden. Op 26 mei hadden we een interessante lezing van fotograaf Danny Touw en op 18 november hadden we een zeer geslaagde presentatie van Marcel Batist over “Audio Visuals: een dynamische beleving. Bij de BENEVISIE 2015 in Schelle, waren er twee acceptaties, resp. van René Vonk en Cor Feijen. Bij FOTO INDIVIDUEEL 2015 behaalde Peter Lambrechts met een foto 23 punten.. Bij de BONDSFOTOWEDSTRIJD 2015 eindigde we wederom in de middenmoot. Tijdens het 50e AV-FESTIVAL te Barneveld heeft Jos Mensen 2 prijzen gewonnen met zijn AV-productie “Koninginnepage, van eitje tot vlinder”. Van vrijdag 6 t/m zondag 8 november 2015 hadden we onze jaarlijkse Fototentoonstelling in het Trouwkerkje aan het Van Bergenplein in Etten-Leur. De officiële opening werd verricht door de burgemeester van Etten-Leur, mevr. H. van Rijnbach-de Groot.
De expositie is goed bezocht. Door drie leden werden av-producties getoond, die ook goed ontvangen werden. Namens het bestuur wordt alle lof overgebracht aan de tentoonstellingscommissie voor de uitstekende organisatie. De FOTOGRAAF VAN HET JAAR 2015 werd René Vonk. Hiervoor werd 6 maal een FOTO VAN DE MAAND georganiseerd, waarbij werk werd ontvangen van gemiddeld 18 leden. 

Fotoclub Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek en Etten-Leur KvK 40282382