2006 tot en met 2010.

Eind 2006 werd de voorzitter Ton van Boxsel benaderd door de Kunstkring om gezamenlijk een tentoonstelling te houden. Op 20 januari 2007 werd deze combinatie tentoonstelling gehouden in het trouwkerkje in Etten-Leur. De opening van de tentoonstelling werd verricht door Joop Biegelaar, gemeenteraadslid in de gemeente Etten-Leur en tevens oud-directeur van St. Frans. Door het grote succes werd besloten, om deze tentoonstelling, iedere twee jaar te houden. In 2009 werd een van de werken van Detty Verbon geaccepteerd voor de BENEVISIE. In 2009 bestond de vereniging 40 jaar. Dit werd gevierd met een grote jubileumtentoonstelling in het trouwkerkje in Leur. De opening werd verricht door de molenaar van de Lelie, dhr. Augustin. De vereniging krijgt sinds deze tentoonstelling een aantal leden bij. In 2010 behaalde Teus Renes een eerste plaats bij de DIGI-wedstrijd van rayon Brabant-west. Aan het eind van 2010 bestaat de vereniging weer uit 25 leden. Verder waren er voor Paula Vierhout en Detty Verbonacceptaties voor de BENEVISIE 2010. Op initiatief van Teus Renes is dit jaar is ook besloten om een website te openen, dit om het werk van de leden en de club te promoten. Teus zal dit inhoudelijk opzetten en begeleiden.

Fotoclub Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek en Etten-Leur KvK 40282382