1991 tot en met 1995.

In 1991 hebben we werk getoond tijdens CUMEL. Bij de BENEVISIE 1992 mocht Dick van de Zande een EERVOLLE vermelding in ontvangst nemen en van Leni Snijder, Jean Baptist Antonissen en Dick van de Zande, werd ingezonden werk geaccepteerd. Bij de BONDSFOTOWEDSTRIJD 1992 werd de vereniging geplaatst in de TWEEDE groep en bij de BONDSDIAWEDSTRIJD 1992 in de DERDE groep. In 1992 organiseerde de vereniging, samen de Bibliotheek in Etten-Leur, een fotowedstrijd met als thema “Met een boek de zomer in”. In 1994 bestond de A.F.V.P. 25 jaar. In het kader hiervan werd de BENEVISIE georganiseerd. Het was tevens de 10de maal, dat foto’s voor de BENEVISIE tentoongesteld werden. Om beide jubilea tot een succes te maken, werd contact gezocht met Twan Robbeson (adj. Directeur van de NOBELAER), om te bezien, welke mogelijkheden er waren . Hieruit bleek, dat er (zeer) veel mogelijk was. We konden de beschikking hebben over alle faciliteiten van de NOBELAER. Hierdoor was het mogelijk om een extra dimensie te geven voor het promoten van de fotografie. Als motto werd gekozen: “HET LEVEN IS EEN THEATER”. De 150 gekozen foto’s voor de BENEVISIE, (75 stuks van de Antwerpse Verbroedering en 75 stuks van Rayon Brabant west) werden tentoongesteld op 30 borden. Verder had de A.F.V.P, ETTEN-LEUR, als extraatje, een fotowedstrijd georganiseerd met als onderwerp “SERIEFOTOGRAFIE”. Dit werd gepresenteerd op 10 borden. (5 borden AVF en 5 borden van Rayon Brabant west). Verder werden 10 borden gevuld met 50 foto’s van de vorige 9 maal, dat de BENEVISIE georganiseerd was. Op de openingsdag werden er diverse festiviteiten georganiseerd, dit in samenwerking met diverse culturele instellingen zoals St. Frans, cabaret Maxi en Mini, bibliotheek. Verder was een foto- en diapresentatie in de kleine zaal. In een ruimte was een doka ingericht, waar het mogelijk was, onder begeleiding foto’s af te drukken. Op diverse podia in de grote theaterzaal, in de foyer en op het evenemententerrein, waren er afwisselend, optredens van cabaret, dans, ballet en muziek. Hierbij was het mogelijk alles fotografisch vast te leggen. Bij de officiële opening waren aanwezig mevr. J. Baartmans, gedeputeerde van Cultuur en Onderwijs van de Provincie Noord Brabant; dit in aanwezigheid van de bestendig afgevaardigde van Cultuur van de provincie Antwerpen, F. Geudens en de Burgemeester van Etten-Leur, M. van de Ven. In december werd nog een nakom-dag georganiseerd, welke goed bezocht werd.

De volgende archiefstukken en publicaties zijn er in deze periode in de pers verschenen.

Fotoclub Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek en Etten-Leur KvK 40282382