1986 tot en met 1990.

In februari 1986 organiseerde de vereniging een kennismakings-tentoonstelling in de ruimte van “St. Frans” in “de Nobelaer”.  In 1987 hield de vereniging een REGIOTENTOONSTELLING in de raadszaal van het gemeentehuis te Etten-Leur, waar de verenigingen van rayon Brabant-west hun beste foto’s voor ingezonden hadden. In 1990 werd een stand gevuld op de  AMILTO. Dit bleek een fiasco te zijn. Het bestuur stelde, tijdens de ledenvergadering voor de contributie, drastisch te verhogen. Dit voorstel werd door de leden verworpen. Naar aanleiding traden daags na de ledenvergadering twee bestuursleden (voorzitter en penningmeester) af en zegde onmiddellijk hun lidmaatschap op. N.a.v. dit aftreden ontstond een bestuurscrisis en was een nieuwe ledenvergadering, waarbij een nieuw bestuur werd gekozen, welke met frisse moed aan het werk ging om uit de ontstane situatie te komen. Door deze crisis werd het ledental van de vereniging teruggebracht tot zeven leden. Ondanks, dat de vereniging aanmerkelijk kleiner was, met betrekking tot het ledenaantal, werd met frisse moed een doorstart gemaakt.

De volgende archiefstukken en publicaties zijn er in deze periode in de pers verschenen.

De volgende jaarboekjes zijn er in deze periode uitgeven.

Fotoclub Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek en Etten-Leur KvK 40282382