1976 tot en met 1980.

In 1976 werd door de A.F.V.P. de REGIO georganiseerd. Hier werd door de vereniging voor het eerst een EERSTE plaats behaald, dit op 20 deelnemende verenigingen. Individueel was er een TWEEDE prijs voor Tiest van Beers en een EERVOLLE ermelding voor Johan Edixhoven. Bij de BONDSFOTOWEDSTRIJD 1976 waren we als vereniging voor het eerst aanwezig in de TOPGROEP. (aantal inzendende verenigingen was 94) . Alle inzonden foto’s waren beoordeeld als GOED. De foto’s waren van Tiest van Beers, Johan Edixhoven, Ton Tiggelman en Fred Wigmore. In het zelfde jaar werd bij de fotowedstrijd “de Vrouw” een foto van Johan Edixhoven geaccepteerd. Verder werden twee foto’s van Tiest van Beers geaccepteerd voor de foto- en diasalon in Genk. Bij een landelijke foto- en diawedstrijd georganiseerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat behaalde Ton van Boxsel een EERVOLLE vermelding. Bij de BONDSFOTOWEDSTRIJD 1977 was de vereniging weer geklasseerd in de TOPGROEP. Individueel werd een foto van Ton Tiggelman beoordeeld als “UITMUNTEND” en de overige zeven foto’s werden beoordeeld als “GOED”. Deze foto’s waren van Bert Aarts (1), Ton van Boxsel (2), Ton Tiggelman (1) en Fred Wigmore (3). Aan de REGIO 1977, welke gehouden werd in Goirle hielden we een eervolle vermelding over. Ton van Boxsel behaalde in 1977 een VIJFDE prijs bij een fotowedstrijd, welke uitgeschreven was door het blad Cement, in het kader van haar vijftig jarig bestaan. De BONDSFOTOWEDSTRIJD in 1978 werd de vereniging ingedeeld in de 1ste klasse. Individueel waren er eervolle vermeldingen bij deze landelijke wedstrijd voor Johan Edixhoven, Wim Langen, Ton Tiggelman en Fred Wigmore. Dit kunststukje werd herhaald bij de BONDSFOTO-WEDSTRIJD 1979, weer in de 1ste klasse. De leden Jan de Jong, Cees van der Pas, Henk Uiterwijk en Fred Wigmore ontvingen hierbij een eervolle vermelding. De REGIO 1979, welke gehouden werd in Made, was ook zeer succesvol voor de vereniging. Hier gingen we ook met de 1STE PLAATS er tussen uit.  Ton van Boxsel hield aan de fotowedstrijd van Foto en Doka, met als onderwerp “het Kind” een Vivitar 285 blitsover. In dit jaar ontving Fred Wigmore ook een EERVOLLE vermelding bij een individuele fotowedstrijd, welke georganiseerd was door Fotogroep Dongen. Bij een regionale wedstrijd, welke georganiseerd werd door ELA, mocht Ton van Boxsel voor zijn inzending een EERVOLLE vermelding in ontvangst nemen. In het fotoblad FOTO en Doka, werd in april 1980 een artikel gewijd aan de A.F.V.P., Etten-Leur, onder titel “voor iedereen een fotoclub”.

Van de REGIO-TENTOONSTELLING in 1976, die door de A.F.V.P. georganiseerd werd, zijn door Wim Langen foto’s beschikbaar gesteld, welke zijn gescand. Deze zijn te vinden onder volgende link: REGIO 1976.

De volgende artikelen zijn er in deze periode in de pers verschenen.

Fotoclub Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek en Etten-Leur KvK 40282382