1969 tot en met 1975.

In 1969 verscheen in het septembernummer van het in Prinsenbeek, wekelijks verschijnen blad “de Gertrudisklok”,  een berichtje, waarin vermeld werd of er in Prinsenbeek mensen waren, die interesse hadden, om gezamenlijk over foto’s te praten. Het initiatief tot dit verzoek was afkomstig van de burgemeester van de gemeente Prinsenbeek, dhr. P Baetens. Op 8 oktober 1969 werd hierover een vergadering belegd bij café ’t Hert in Prinsenbeek met 24 personen, die die zich hiervoor opgegeven hadden. Op deze bijeenkomst werd een voorbereidingscommissie in het leven geroepen, tot oprichting van een fotoclub in Prinsenbeek. Deze stond onder leiding van Jan Rabelink. Naar aanleiding hiervan werd op 4 november 1969 een oprichtingsvergadering gehouden in café “ ‘t Hert”. Hierbij waren 28 belangstellenden aanwezig. Het doel van de vereniging was het bevorderen van de fotografie in de ruimste zin van het woord.  Begin 1970 ontving de vereniging van de gemeente Prinsenbeek een startsubsidie van 100 gulden. In 1970 zond de vereniging voor het eerst foto’s in voor de REGIONALE tentoonstelling. Ondanks onze goede (ijdele) hoop, werden we niet geklasseerd bij de eerste tien. Per 1 maart 1970 waren we genoodzaakt, omdat we te weinig verteerde bij ’t Hert, een ander onderkomen te zoeken. Ons oog viel hierbij op  “De Elsakker”  in het buitengebied van de gemeente. In 1971 werd door de vereniging voor het eerst een Paastentoonstelling georganiseerd op de zolder van het gemeentehuis. Deze tentoonstelling werd geopend door de peetvader van de vereniging, dhr. P. Baetens, burgemeester van de gemeente Prinsenbeek.  Deze eerste kunstwerken werden door 270 bezoekers op hun waarde geschat. In 1971 zonden we voor het eerst foto’s in naar de BONDSFOTOWEDSTRIJD. Hier werden we met de neus op de werkelijke situatie gedrukt. (43 plaats op 57 inzendingen). In 1972 was het mogelijk om een eigen doka te realiseren in het  verzorgingstehuis “Hagedonk”  in Prinsenbeek. Bij de REGIO 1972, werden we reeds als zesde geklasseerd. Landelijk is de vereniging (1973) nog in de onderste gelederen aanwezig ( 54 plaats op 64 inzenders). Een vijfde plaats valt de vereniging al ten deel bij de REGIO 1973. Landelijk zijn we bij de BONDSFOTOWEDSTRIJD 1974 gestegen naar de 22ste plaats (88 inzenders). Bij de BONDSFOTOWEDSTRIJD 1975 stegen we weer naar een 19de plaats (94 inzenders).  Individueel waren hierbij eervolle vermeldingen voor Bert Aarts, Ton Tiggelman en Ad Meesters. Bij een landelijke fotowedstrijd waren er successen voor Ton Tiggelman, Ton van Boxsel en Wim de LangenWim Langen verdiende met zijn ingezonden foto “Slapende varkens” een Rollei 35 en een Single 8 camera. Voor de FOTOMUNDI 1975 werden foto’s van Bert Aarts en Tiest van Beers geaccepteerd. In dit jaar werden ook 19 foto’s van leden van de vereniging geaccepteerd voor de Jubileumtentoonstelling van “FG Breda“.  Bij de  fotowedstrijd KIJK kregen 2 foto’s van Ton Tiggelman een eervolle vermelding. In 1975 verscheen, op initiatief van Ton van Boxsel een clubblad dat regelmatig onregelmatig om de 3 tot 4 maanden uitgegeven werd. Dit blad bestond uit tekst en fotokopieën van ingeleverde foto’s. Bij de nationale  fotowedstrijd “Heusden Monumentenstad” werden drie foto’s van Ton van Boxsel geaccepteerd.

De volgende archiefstukken en publicaties zijn er in deze periode verschenen.

De eerste uitgave van het kwartaalblad, dat regelmatig uitkwam vanaf juli 1975.

1975. Jaargang 1. Nr. 1.

1975. Jaargang 1. Nr. 2.

Fotoclub Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek en Etten-Leur KvK 40282382