LEZING NATUURFOTOGRAAF COR HUIJGENS

Woensdag, 13 april 2016.

Op deze avond hadden we de bekende natuurfotograaf Cor Huijgens. Cor heeft met zijn echtgenote Annelies, vele malen kraanvogels opgezocht tijdens de voor- en najaarstrek en dit vooral in Zweden, Duitsland en Frankrijk. In zijn presentatie kwamen de kraanvogels ruim aan bod, maar ook reisverslagen naar mooie vakantiegebieden en diverse culturen. Via de heraldiek naar Vincent van Gogh en Poetin, Lufthansa en de koude oorlog, stierenvechten in Spanje, de vredesmissie van het Japanse meisje Sadako Sasaki, beschilderde voordeuren en nog veel meer. Het heeft allemaal een relatie met Kraanvogels. Verder nam hij ons mee op de vleugels van vervlogen tijden en landen in het heden, met de Kraanvogels als symbool voor een lang en gelukkig leven. De projectie was via de beamer op het projectiescherm. Door Piet zijn wat sfeerbeelden gemaakt van het projectiescherm, dit om een indruk te geven wat je gemist hebt. Het was voor ons een zeer leerzame avond met al deze wetenswaardigheden.
 

FOTO ONLINE 2016-2 ONDERWERP: “ARCHITECTUUR”.

Door de FOTOBOND, is weer een wedstrijd uitgeschreven voor FOTO ONLINE, 2de editie 2016. Het thema is ÄRCHITECTUUR”. Digitale beelden kunnen ingezonden worden van 1 mei 2016 tot 15 juni 2016 naar www.fbfotoonline.nl.
Nadere gegevens en wedstrijdvoorwaarden kan je vinden op de volgende link: FOTO ONLINE 2016.
Het reglement waaraan voldaan dient te worden, zie volgende link: REGLEMENT FOTO ONLINE 2016.
Om enige ideeën op te doen kan je kijken op de volgende sites: architectuur gebouwen, moderne architectuur en oude architectuur en voor de rest laat je verbeelding spreken.

CLUBACTIE RABOBANK.

STEM OP DE FOTOCLUB A.F.V.P. ETTEN-LEUR.

Door de RABOBANK is weer een clubkas campagne gelanceerd van 6 april tot 18 april 2016. 
RABOBANK West Brabant Noord draagt het verenigingsleven in West Brabant een goed hart toe.
Daarvoor stellen zij een bedrag van €125.000,– beschikbaar voor de RABOBANK Clubkas Campagne.
Indien je lid bent van de RABOBANK mag je meebeslissen, waar deze bijdrage naar toe gaat.
Je kan van 6 t/m 18 april 2016, je stem uitbrengen op de clubs, die deelnemen aan deze campagne, dus je stem is geld waard.
Je kan vijf stemmen uitbrengen op je favoriete clubs. (maximaal 2 op een vereniging).
Je kan alleen stemmen met je persoonlijke code.
De fotoclub A.F.V.P. ETTEN-LEUR staat hier ook bij.
Ter informatie: we staan op blad 1.
Uw stem(men) zijn voor de vereniging geld waard, dus …………… STEM OP ONS.
Onze vraag is ook, vraag het vrienden en kennissen uit je omgeving om op de FOTOCLUB A.F.V.P. ETTEN-LEUR te stemmen.
Het bestuur en de leden zijn jullie hiervoor zeer erkentelijk.
Namens het bestuur en de leden van de fotoclub A.F.V.P. ETTEN-LEUR, voorbaat onze dank.
Ton van Boxsel (Voorzitter A.F.V.P. ETTEN-LEUR).

FOTOGRAAF VAN HET JAAR 2015 RENÉ VONK

Zoals gebruikelijk geeft de FOTOGRAAF VAN HET JAAR (2015), een uiteenzetting van zijn werk. René Vonk bracht dit met een PowerPoint presentatie. In deze avond, die interactief was, liet hij niet alleen plaatjes zien, maar gaf hij ook een uitleg over hoe het een en ander tot stand is gekomen. Verder ging hij in op de resultaten van de vereniging van het afgelopen jaar, en bracht hij, in samenwerking met de aanwezigen, wat er verbeterd diende te worden voor inzendingen naar de diverse wedstrijden. Het een en ander werd door Piet vastgelegd op digitaal beeld.