2016 tot en met 2020.

Op 4 april 2016 was er een presentatie van de FOTOGRAAF VAN HET JAAR 2015  René Vonk, met een uiteenzetting van zijn werk door middel van een Power Point-presentatie, wat een geslaagde interactieve avond was. Op 5 oktober gaf René nog een presentatie over straatfotografie. Op 13 april hadden we een boeiende lezing van de bekende natuurfotograaf Cor Huijgens over onder andere kraanvogels. Op 25 mei gaf Jos Mensen een interessante presentatie over hoe men AV-producties kan maken, waar veel belangstelling voor was. Tevens zijn we in november 2016 gestart met een Bondsmentorcursus, welke wordt gegeven door Bondsmentor Monique de Zwart. Hiervoor was belangstelling van 22 leden, zodat deze cursus is gesplitst in twee groepen. Bij de druk bezochte werkavond van 30 november, was Paul Matthijssen van Kamera Express aanwezig, die materialen bij zich had, die vrij gebruikt konden worden door de leden. (Studio, flitsers en lenzen). Bij de BENEVISIE 2016 in Oudenbosch was er een eervolle 8ste plaats voor Paul Marks in de categorie “Kleur” voor zijn foto “Spookslot” en waren er twee acceptaties, resp. van René Vonk en Ton van Boxsel. Bij de van FOTO ONLINE 2016-01 scoorde René Vonk een bronzen sticker. Bij FOTO INDIVIDUEEL 2016 zijn door 8 leden 16 beelden ingezonden. Hierbij behaalde Paul Marks en Wim Fokkema 24 punten en John van Dongen 23 punten met een van hun afbeeldingen. Naar FOTO REGIONAAL 2016 zijn door 2 leden series ingezonden, te weten René Vonk en Ton van Boxsel. Onze jaarlijkse Fototentoonstelling van 2016 in het Trouwkerkje aan het Van Bergenplein in Etten-Leur werd officiële geopend door de burgemeester van Etten-Leur, mevr. H. van Rijnbach-de Groot. De expositie is goed bezocht. Ook werd er een av-productie getoond met de ingezonden werken naar de diverse fotowedstrijden. De FOTOGRAAF VAN HET JAAR 2016 werd wederom René Vonk. Hiervoor werd 6 maal een FOTO VAN DE MAAND georganiseerd, waarbij werk werd ontvangen van gemiddeld 20 leden.

De FOTOGRAAF VAN HET JAAR 2016, René Vonk, heeft op 5 april 2017 een presentatie gegeven van zijn werken. Met de pinkster-dagen hebben de leden, die deelgenomen hadden aan de MENTORCURSUS, hun werken in ut Praotuis gepresenteerd. Bij de BENEVISIE 2017 in Oudenbosch was er een eervolle 7de plaats voor Cor Feijen in de categorie “Kleur” voor de foto van zijn ijsvogeltje en waren er verder acceptaties, respectievelijk. voor Cor Feijen en Ton van Boxsel en “Monochrome” Ton van Boxsel. Kees van Dun en René Vonk, hebben enkele avonden gevuld met te vertellen hoe zij de fotografie beoefenen. Maar we mogen ook niet de avonden vergeten waarop John Verschuren, laat zien wat er allemaal mogelijk is met o.a fotoshop. Verder hebben we ook een avond gevuld met digitale werken, die we ontvingen via ons oud clublid Tony Velterop, die sinds 2011 in Sidmouth woont en zich daar aangesloten heeft bij de Sidmouth Photographic Club, waarmee wij sindsdien een uitwisselingsprogramma hebben in het begin van het jaar. Bij de BONDSFOTOWEDSTRIJD 2017 behaalde René Vonk Brons met zijn plaat van de metro in New York. Bij FOTO INDIVIDUEEL 2017 haalden Cor Feijen (Natuur) en René Vonk (Open) met een van hun werken 22 punten. De officiële opening van onze jaarlijkse fototentoonstelling in het Trouwkerkje aan het Van Bergenplein te Etten-Leur. werd verricht door de burgemeester van Etten-Leur, mevr. H. van Rijnbach-de Groot). De expositie werd goed bezocht. Op de tentoonstelling hingen meer dan 120 foto’s van 27 leden, terwijl ook de werkgroepen ieder een bord hadden gevuld. Ook werden er een AV-producties getoond door volgende leden René Vonk; Louis Boumeester; Piet Hanegraaf; Cor Feijen; Theo Boddeus en Ton van Boxsel.  De FOTOGRAAF VAN HET JAAR 2017 werd John Verschuren.

Op 4 april 2018, heeft de FOTOGRAAF VAN HET JAAR 2017 John Verschuren, een presentatie gegeven van zijn werken in de afgelopen periode. We zijn bij f.g. Goes (via oud clublid Henk Uiterwijk) op bezoek geweest met ons werk en zij hebben met hun werk een tegenbezoek gebracht. In 2018 werd de JAARLIJKSE TENTOONSTELLING, wederom gehouden in het Trouwkerkje aan het Van Bergenplein te Etten-Leur. De opening werd verricht door de Burgemeester van de gemeente Etten-Leur, mevr. M.W.M. de Vries. Onze tentoonstelling werd ook dit jaar goed bezocht. Voor het eerst werd er gepeild naar de mening van de bezoeker over de beste, mooiste of leukste foto op de tentoonstelling. Er werden 350 stemmingsbiljetten rondgedeeld. Veel te weinig bleek. Volgende tentoonstelling zouden er minimaal 450 moeten zijn. Ook dit jaar werden er AV-producties getoond. Met alle lof voor zij die zich hiervoor hebben ingezet. Bij de BENEVISIE 2018 werd door Ton van Boxsel een VIJFDE PRIJS in de categorie Kleur behaald, terwijl er ook een acceptatie was voor John Verschuren. Bij de BONDSFOTOWEDSTRIJD behaalde René Vonk, met één van zijn afbeeldingen, de voor de club hoogste score van 22 punten. BijFOTO ONLINE 2018-1, behaalde René Vonk BRONS met een van zijn afbeeldingen, Bij FOTO ONLINE 2018-2 en FOTO ONLINE 2018-3 kwamen wij helaas niet hoog. De FOTOGRAAF VAN HET JAAR 2018  was dit jaar Cor Feijen. Het bekende fototoestelletje werd door de Voorzitter Ton van Boxsel aan hem uitgereikt. Tijdens deze ceremonie werd ook een wisselbeker ter beschikking gesteld voor de beste foto van de tentoonstelling, gekozen door alle bezoekers. Deze was ook voor Cor Feijen en werd door de voorzitter van de tentoonstellingscommissie Louis Boumeester aan hem overhandigd.  Bedoeling van de wisselbeker is dat na drie opeenvolgende jaren de beker gewonnen te hebben, de gelauwerde fotograaf deze mag behouden.

Fotoclub Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek en Etten-Leur